CFR anunță licitație pentru SF și PT pentru modernizarea liniei CF Pojorâta- Suceava

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA, a publicat la data de 23.02.2021 pe sistemul electronic de achiziții publice SEAP, anunțul de participare nr. CN1028539  ,,Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava, Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava” Numar de referință: 1.D/2/194/15.02.2021

Descriere succintă: La nivelul Entității Contractante, pentru proiectul în legătură cu care se solicită achiziționarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic, respectiv Modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava, Subsecțiunea 3: Pojorâta – Suceava”, s-a efectuat o analiză tehnică și operațională a situației actuale a infrastructurii feroviare aferente subsecțiunii 3: Pojorâta (Cap Y km. 77+680) – Suceava (Cap X km 443+995, în lungime de aproximativ 85 km. Din analiza tehnică a rezultat necesitatea proiectării lucrărilor de modernizare pentru toate specialitățile solicitate în Caietul de Sarcini. Contractantul va pregăti documentația tehnică aferentă pentru:

 • lucrări de modernizare a liniei de cale ferată (suprastructură CF, terasamente, consolidări și apărări de maluri etc.);
 • lucrări de construcții civile cu destinație feroviară în stațiile şi punctele de oprire (clădiri, peroane, copertine, rampe, pasarele și pasaje pietonale etc.);
 • lucrări de artă (poduri, podețe, pasaje, etc.);
 • lucrări la instalațiile feroviare (semnalizare, ERTMS/ETCS, GSM-R, CE, BLAI, energo- alimentare, linie de contact etc.);
 • punerea în funcțiune a construcțiilor;
 • alte tipuri de lucrări.

Caracteristicile actuale ale liniei de cale ferată Pojorâta – Suceava. Ansamblul de elemente din care este alcătuită calea ferată (șină, traverse, prinderi, stratul de repartiție și prisma căii) prezintă stări de uzură și degradare. Clădirile de călători și de exploatare, precum și peroanele și copertinele necesită lucrări de reparații și modernizare. Instalațiile prezintă o stare avansată de uzură fizică și morală, înregistrându-se dificultăți în activitatea de mentenanță din cauza diminuării sau epuizării stocurilor de piese de schimb pentru unele repere tehnice. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor, constă în modernizarea infrastructurii de cale ferată de pe Subsecțiunea 3: Pojorâta – Suceava în vederea facilitării integrării unui transport durabil între regiunea de Centru și Nord-Est a României, contribuind astfel la dezvoltarea socio-economică a zonelor traversate, îmbunătățirea competitivității economice a României și crearea condițiilor pentru creșterea volumului de mărfuri și a numărului de pasageri pe rețeaua TEN-T centrală. Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor sunt următoarele:

 • creșterea vitezei de deplasare atât pe subsecțiunea analizată, cât și pe întreaga secțiune Apahida – Suceava.
 • reducerea timpului de călătorie atât pe subsecțiunea analizată, cât și pe întreaga secțiune Apahida – Suceava.
 • îmbunătățirea condițiilor de călătorie și de siguranță a circulației, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele europene creșterea volumului de mărfuri transporte la nivel intern și internațional
 • creșterea numărului de călători, inclusiv creșterea numărului de turiști.
 1. Valoarea totală estimată: 42.740.987,93 RON
 2. Contractul nu este împărțit în loturi
 3. Durata contractului: 23 luni
 4. Criterii de atribuire Cel mai bun raport calitate – pret: Componenta tehnică 60%, Componenta financiara 40%
 5. Achizitia se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
 6. Tipul procedurii: Licitație deschisă
 7. Achiziția nu implică încheierea unui acord cadru

Termen limită pentru primirea ofertelor 29.03.2021 ora 15:00. Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP