S-au semnat contractele pentru elaborarea SF pentru două loturi din drumul expres Baia Mare-Suceava

CNAIR a semnat contractele având ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteză Baia Mare – Suceava: LOT 2Bistrița – Vatra Dornei și  Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteză Baia Mare – SuceavaLOT 3Vatra Dornei – Suceava.

 

Ofertantul declarat câștigător pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent lotului 2, Bistrița – Vatra Dornei este S.C. EXPLAN S.R.L., valoarea contractului fiind de 15.793.026,12 lei fără TVA.

Studiul de Fezabilitate pentru lotul 3, Vatra Dornei – Suceava, va fi elaborat de ASOCIEREA S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A., valoare contractului fiind de 14.475.000,00 lei fără TVA.

Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.

Prestatorii trebuie să asigure, conform contractelor, următoarele servicii:

  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
  • Întocmirea documentației suport și asistența acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;
  • Pregătirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări și Asistența tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Durata de realizare a serviciilor de proiectare este de 18 luni de la data de începere a fiecărui contract.