CFR a lansat procedurile pentru modernizarea liniei de cale ferată Ilva Mică-Pojorâta

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a lansat licitaţia deschisă pentru realizarea Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic necesar modernizării liniei de cale ferată CF Ilva Mică – Pojorâta (subsecţiunea 2 a tronsonului Apahida – Suceava), pentru viteza maximă de circulaţie de 160 km/h pentru trenurile de călători, respectiv de 120 km/h pentru trenurile de marfă. Valoarea estimată a contractului este de 73, 04 milioane de lei fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă, iar restul sumei va fi suportat de la bugetul de stat. Durata contractului este de 23 de luni.

Studiul de fezabilitate şi Proiectul Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată pe subsecţiunea 2 ILVA MICĂ – POJORÂTA, în lungime de aproximativ 106 km, au drept scop identificarea soluţiei optime din punct de vedere tehnic, operaţional, economic, financiar, al impactului asupra mediului.şi al schimbărilor climatice. Obiectivul general al contractului de prestări servicii este modernizarea infrastructurii feroviare între ILVA MICĂ şi POJORÂTA, pentru integrarea unui transport durabil între regiunea Centrală şi Nord-Estică a ţării, asigurarea dezvoltării socio-economice a zonelor traversate, îmbunătăţirea competitivităţii economice a României şi asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea numărului de pasageri şi a volumului de mărfuri transportate pe reţeaua TEN-T.

De asemenea, contractul prevede şi atingerea unor importante obiective specifice:

– creşterea vitezei de circulaţie şi, implicit, reducerea duratei de călătorie pe subsecţiunea analizată şi pe întreaga secţiune Apahida – Suceava;

– îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie şi creşterea gradului de siguranţă, gestionând în acelaşi timp impactul asupra mediului, în conformitate cu cerinţele europene.

Studiul de fezabilitate şi Proiectul Tehnic vor respecta legile, reglementările, directivele, standardele, instrucţiile specifice şi metodele în vigoare, cu respectarea conformităţii standardelor impuse pentru Coridoarele TEN-T şi asigurarea specificaţiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României.

Valoarea estimată a contractului este de 73.047.000 RON fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă, iar restul sumei va fi suportat de la bugetul de stat. Durata contractului este de 23 de luni. Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în în Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP), la adresa www.e-licitatie.ro.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 10 mai.