S-a prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru secțiunea 2 din autostrada Sibiu-Pitești

CNAIR SA a prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru procedura de achiziție publică Proiectare și Execuție “Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 2: Boița – Cornetu”, până la data de 20.10.2021ora 15:00.

La termenul de 20.10.2021 vor depune oferte doar cele 6 firme precalificate de CNAIR în etapa 1 a acestei proceduri de licitație restrânsă.

Reiterăm că această prelungire s-a acordat ca urmare a solicitărilor primite cu privire la decalarea termenului pentru depunerea ofertelor, astfel încât aceasta să fie proporţională cu volumul de informaţii suplimentare aduse deja la cunoștință operatorilor economici prin clarificările publicate.

Prin această prelungire, CNAIR are în vedere asigurarea unei maturități a ofertelor ce vor fi depuse raportat la complexitatea obiectivului de investiție.