CNADNR va începe construcția centurii ocolitoare a localității Mihăilești, Giurgiu

Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi (CNADNR) va demara în următoarele săptămâni lucrările la construcţia centurii ocolitoare a oraşului Mihăilești (jud. Giurgiu) pentru a fluidiza traficul de autovehicule spre Alexandria, pe Drumul Naţional 6 (DN6), unul dintre cele mai aglomerate drumuri din ţară. „Estimăm că data de începere a lucrărilor va fi în trimestrul II al anului 2016. Ulterior finalizării procedurii de atribuire şi semnării contractului de execuţie lucrări, va fi emis ordi­nul de începere a lucrărilor în conformi­tate cu prevederile contractuale”, au spus re­pre­­zentanţii companiei naţionale de drumuri.

În data de 4 august 2015 a fost publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) anunţul de participare privind pro­cedura de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor variantei de ocolire Mihăileşti, ter­menul-limită pentru primirea ofertelor sau a ce­rerilor de participare fiind 23.09.2015. CNADNR vrea să construiască o centură ocolitoare aunde se face trecerea de la patru la două benzi. Aceasta este prima centură ocolitoare ce va fi realizată în acest an pentru a fluidiza cir­cula­ţia autovehiculelor din sudul ţării, în contextul în care cea mai mare parte a bugetului merge către vestul României.

Proiectul iniţial pentru construcţia centurii ocolitoare a fost semnat, potrivit CNADNR, în data de 3 aprilie 2012 cu firma Contrat Ingi­neria y Obras şi reziliat de Compania de Dru­muri în data de 12 octombrie 2012. Proiectul evaluat la 33,4 mil. lei fără TVA, din care aproape 28,4 mil. lei de la Uniunea Europeană prin FEDR, iar diferenţa de 5 mil. lei de la Guvernul României viza construcţia unui drum de 3,18 km care să ocolească oraşul Mihăileşti.

Miza acestei centuri o reprezintă creşterea vitezei de deplasare a maşinilor de la 24,3 km/h în prezent la 85 km/h, pe lângă reducerea poluării aerului şi a poluării fonice.