A fost reziliat contractul pentru construcția autostrăzii Borș-Suplacu de Barcău

CNAIR SA a transmis Notificarea de reziliere a contractului de proiectare şi execuţiei pentru Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borş, parte din Autostrada Braşov – Tg. Mureş – Cluj -Oradea.

Decizia fost luată din cauza întârzierilor înregistrate la lucrările de execuție. CNAIR SA a transmis antreprenorului această Notificare, care îşi produce efectele integral şi imediat, cu toate consecinţele ce decurg din faptul rezilierii, urmând ca antreprenorul să evacueze şantierul în cel mai scurt timp.

De la emiterea Ordinului de Începere (luna iunie 2015) pentru execuția lucrărilor aferente autostrăzii Suplacu de Barcău – Borș, CNAIR SA a solicitat antreprenorului să-și îndeplinească obligațiile contractuale, urmărind în paralel activitatea desfășurată pe șantier.

În conformitate cu prevederile contractuale, Compania îşi păstrează dreptul de a încasa penalităţiile de întârziere facturate către antreprenor, din Garanţia de Bună Execuţie, în valoare de 75 milioane lei, precum şi alte despăgubiri băneşti, pentru acoperirea pagubelor ce derivă din neexecutarea obligaţilor contractuale ale Antreprenorului.

În perioada următoare, Compania va organiza o nouă procedură de atribuire a unui nou contract de achiziţie publică pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii.