Mariana Garștea, Sixense: Monitorizarea comportării în timp a construcţiilor este obligatorie prin lege

Mai nou, pentru tot mai multe proiecte importante de construcţii se apelează la servicii moderne specializate pentru topografie automată, monitorizare geotehnică, structurală și de mediu (zgomot, vibrații), detectare tasări din satelit, studii de fotogrametrie, monitorizare meteo sau studii geofizice.

(credit foto – Adi Coco)

Cu un portofoliu bogat de proiecte locale cuprinzând lucrări precum magistrale de metrou, tuneluri feroviare, poduri, dar şi mari clădiri de birouri sau malluri, Sixense devine o companie tot mai cunoscută şi în România. Mai devreme sau mai târziu, acest lucru era de aşteptat, dacă avem în vedere faptul că pe partea de monitorizare/urmărire a comportării în timp a construcţiilor, grupul este lider mondial. Mai multe însă despre companie, dar şi despre gestionarea riscurilor din piaţa construcţiilor am discutat cu Mariana Garștea (foto mai sus), director general adjunct al Sixense România.

Când a avut loc trecerea de la Soldata la Sixense?

În iunie 2016, după aproape 20 de ani de furnizare de servicii de monitorizare de ultimă oră, Soldata devine Sixense. Acesta este mai mult decât un simplu rebranding. Este o îmbunătățire semnificativă a organizației. Amintesc aici că grupul Soldata a intrat oficial pe piața din România în 2011, odată cu semnarea contractului pentru serviciile de monitorizare pentru primul tronson al liniei de metrou 5.
Sixense reunește 10 companii în jurul Soldata pentru a crea trei domenii de expertiză:
– tehnologii de instrumentare și monitorizare;
– inginerie specializată pentru diagnosticarea, protecția și întreținerea activelor;
– platforme informatice digitale.

Spuneţi-ne câteva cuvinte despre contractele cu Metrorex şi despre deschiderea sucursalei locale.

În 2011, grupul Soldata a câştigat primul său contract în România, cu Metrorex SA, pentru serviciile de monitorizare a riscurilor structurale, geotehnice și de mediu pentru linia de metrou 5. Ținând cont de importanța proiectului, deschiderea unei sucursale a devenit esențială. Scopul monitorizării/urmăririi comportării în timp a construcțiilor este de a obține informații în vederea asigurării capacităţii construcţiilor pentru o exploatare normală, evaluarea condiţiilor pentru prevenirea incidentelor, pierderilor de vieţi etc.

Monitorizaţi şi construcţiile învecinate…

Sigur că da. Aici vorbim despre construcţiile învecinate care se află în zona de influență a construcției noi. Cum se comportă acestea înainte de a demara o construcţie nouă, pe parcursul lucrărilor de execuţie a noii construcţii şi după darea în exploatare a noii construcţii.
Aş vrea să subliniez că lipsa monitorizării comportării în timp a unei construcţii nu este o opţiune. Aici nu vorbim doar de obligaţiile legale, aici vorbim şi de:
– reducerea riscului de colaps;
– prevenție şi siguranță;
– înțelegerea comportării structurilor și a solului.

Cum faceţi concret toate monitorizările acestea?

Toate lucrările de monitorizare (urmărire comportare în timp a unei construcții) se execută în funcţie de proiect, de riscurile identificate de proiectant, de constructor, de beneficiar.

De exemplu, pentru proiectele de infrastructură feroviară, pentru care urmărirea comportării în timp este critică, avem un contract cu autoritatea publică/operator economic prin care aceasta contractează serviciile de urmărire comportare în timp a noii construcţii, precum şi a construcțiilor care se află în zona de influență. În acest caz, avem monitorizare structurală, geotehnică și de mediu.

Se instrumentează structurile identificate a fi monitorizate cu echipamente (senzori, stații total robotizate etc.) și măsurăm cum se comportă acestea: tasări ale terenului de fundare, deformații 3D ale clădirilor, mişcări de înclinare, mişcări pe orizontală, nivelul apei, monitorizarea temperaturii în structură, a întinderii, a tensiunii etc. Clientul are la dispoziție o bază de date centralizată a monitorizării prin care poate vizualiza în timp real comportarea structurilor monitorizate.

Pentru proiectele de clădiri de birouri, centre comerciale, stadioane etc. soluțiile de monitorizare implementate sunt mai puțin complexe, însă au același nivel de importanță: tasări, fisuri, mişcări de înclinare, monitorizare seismică, înclinometrie etc.

Soluţiile de monitorizare propuse de noi sunt: topografie automată, monitorizare geotehnică, structurală și de mediu (zgomot, vibrații), detectare tasări din satelit, studii de fotogrametrie, monitorizare meteo, studii geofizice etc.

Ştie clientul de ce aparatură are nevoie, ştie să o folosească sau face Sixense aceste lucruri?

Să începem cu începutul. Totul pleacă de la documentația tehnică a proiectului pe care o primim de la beneficiarul proiectului, unde proiectantul ar trebui să prevadă un capitol separat pentru urmărirea comportării în timp, conform legislaţiei în vigoare. În acest caz, unul fericit, respectăm caietul de sarcini (furnizăm și instalăm echipamentele de monitorizare, asigurăm achiziția de date, data managementul și raportarea către client).

În cazul în care nu există documentație tehnică în acest sens și clientul are nevoie de o soluție tehnică, asigurăm şi partea de proiect.

Rolul nostru este acela de a furniza informaţii relevante clienţilor, pe baza cărora aceştia să poată interveni preventiv, sau în cazul în care e nevoie să oprească lucrările pentru a evita situaţiile de risc.

Trebuie să spun şi că, cu părere de rău, foarte puţini reprezentanţi ai proiectanţilor acordă acestui domeniu importanţa necesară. Mai există şi reprezentanți care se rezumă la a menționa legislația, fără a încerca să identifice riscurile acelei construcţii și să prevadă monitorizarea acestora.

Riscurile sunt reale, sunt acolo și pot avea consecințe destul de grave. Fac apel în acest sens să se conștientizeze importanța executării lucrărilor de monitorizare de către specialiști.

Tehnica despre care vorbiţi a evoluat foarte mult. Cum se făceau aceste lucruri în urmă cu 30-40 de ani?

Se făceau cu metodele și echipamentele disponibile la acea vreme, măsurători manuale, cu mult personal implicat și cu riscurile pe măsură.

Totuşi, cu sacrificii destul de greu de susţinut economic, înainte de anii ’90 s-au făcut, cu metode rudimentare, linii de metrou mai multe decât s-au făcut în ultimii 27 de ani. Bănuiesc, s-au făcut cu multe riscuri.

Lucrările de urmărire se făceau cu metodele și echipamentele disponibile la acea vreme, măsurători manuale.

Însă aș vrea să vă întreb eu pe dumneavoastră cât de publice erau lucrurile în acea perioadă? Cât de mulţi știau despre cum decurg lucrările de execuție, în afară de cei strict implicați?

Or, acum totul este transparent din acest punct de vedere. Se ştie că munca în subteran, în întuneric, fără informaţii despre ce se petrece în jur, este foarte complicată şi riscantă. Acest lucru e valabil şi pentru construcţiile civile, poduri, baraje, hidrocentrale, rafinării etc. Aici vorbim de anticipare, prevenţie, siguranță şi revenim, monitorizarea comportării în timp a construcţiilor este esenţială.

Există o piaţă adevărată pentru aşa ceva? Cum a fost când aţi intrat pe piaţa locală?

Când am ajuns noi pe piaţa din România, era complicat când urma să vorbim depre riscuri şi monitorizarea acestora, despre prevenție. Era ultimul capitol pentru care se alocau bani în cadrul unui proiect… dacă se alocau.

În timp, lucrurile s-au îmbunătăţit. Beneficiarii și proiectanții au început să înţeleagă importanţa acestui domeniu. Domeniul este în continuă evoluţie şi suntem la dispoziția celor interesaţi să partajăm din experienţa noastră, una de lider mondial în acest domeniu.

Cum se numeşte această monitorizare în legislaţia românească?

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor, care răspunde prevederilor sistemului calităţii în construcţii. Există normative, reglementări, care trasează responsabilităţile tuturor celor implicaţi în proiect.

Dumneavoastră vorbiţi totuşi despre ceea ce ar trebui să se întâmple, despre ceea ce se impune prin lege. Dar cum se întâmplă în realitate?

Din punct de vedere legal, toți cei implicaţi într-un proiect trebuie să își cunoască responsabilităţile. În realitate, ca în alte domenii, se întâmplă sau nu. De obicei, în cazul în care nu se întâmplă, acest capitol se omite sau se încearcă a se face la un preţ minim. Asta nu înseamnă neapărat şi calitate, şi se ajunge la situaţii nefericite.

V-aţi lovit de abordări birocratice?

În cazurile în care se face respectând legislația, exigențele sunt multe, procedură destul de complexă. În schimb, unde nu se face această urmărire, deşi e prevăzută, situația e cunoscută. Avem de-a face cu un paradox, din păcate.

Dar în ultima perioadă, s-a schimbat ceva pe partea de cerere pentru astfel de servicii?

Acest an a început foarte bine pentru noi, sper să îl terminăm cel puţin în acelaşi ritm. Am adăugat în portofoliul nostru şi serviciile de monitorizare pe perioada de exploatare pentru magistrala 4. Racord 2. Secţiunea Parc Bazilescu – lac Străuleşti, serviciile de monitorizare pentru linia de metrou Turkish Alignement în Tel Aviv şi multe alte proiecte de clădiri de birouri, centre comerciale, poduri feroviare etc. Şi alte proiecte urmează.

Se observă şi o implicare mai activă a organului de control în acest sens, concluzie venită în urma discuţiilor cu clienţii noştri – şi anume verificări la clădirile date în exploatare.

Poate că vor să le vândă şi să aibă anumite acte la mână… cum că respectiva clădire rezistă, că e bine construită…

Conform legislaţiei, pentru primii trei ani se impun măsurători mai dese ale comportării în timp a construcţiilor decât în următorii. Adică primii trei ani ai clădirii sunt cei mai sensibili, e o perioadă în care pot să apară tasări, fisuri etc. În funcţie de rezultatele măsurătorilor, se iau măsurile potrivite. În cazul vânzării unui imobil, actele aferente programului de urmărire comportare în timp a construcţiei ar trebui să facă parte din dosar.

Şi totuşi, de la ce ar putea veni aceste schimbări care, de altfel, nu au fost anunţate de nimic? Legislaţia e veche.

Da, e adevărat, legislaţia e în vigoare de ani de zile. Intensificarea verificărilor organului de control e un fapt, o schimbare în bine pentru acest domeniu.

Deci vă măriţi echipa?

Ne-am mărit-o deja şi mai aşteptăm şi alţi noi colegi. Echipa Sixense România este implicată şi gestionează şi proiectele din sud-estul Europei – Bulgaria, Croaţia, Grecia, Turcia, Israel etc.

Este interesant cum biroul din România coordonează activitatea din Israel, în condiţiile în care Israelul este unul dintre marii investitori în real estate pe piaţa românească.

E vorba doar de o împărţire a zonelor în cadrul grupului. De exemplu, în momentul în care am fost desemnaţi câştigătorii proiectului de monitorizare Turkish Alignement, a trebuit să trimitem doi membri din echipa noastră din România pentru a demara proiectul.

Ce s-a schimbat la firmă de anul trecut?

În 2016, grupul Vinci Construction a adăugat o nouă coardă la arcul său: o ofertă de servicii și soluții digitale dedicate managementului proiectelor de construcții, patrimoniului, riscurilor, proiectelor de infrastructură, solului și mediului. În acest sens, Vinci Construction a lansat anul trecut în iunie o nouă marcă: Sixense.

Sixense se poate citi ca un joc de cuvinte, care pune accentul pe intuiție, pe al șaselea simț. Noul Sixense Group adună 10 firme specializate. Activitatea acestora se bazează pe trei competențe: inginerie, tehnologii şi digital.

Cu unele dintre aceste firme, parte din grup, avem proiecte comune în România. Cele cu care am colaborat până acum au fost pentru studii de mediu (monitorizarea vibrațiilor, studii seismice etc.), studii de geofizică aplicată și monitorizări comportare în timp lucrări de artă (poduri etc.).

Cele zece firme ar fi: Sixense Concrete, Sixense Digital, Sixense Environment, Sixense Geophysics, Sixense in Situ, Sixense IPRS, Sixense Mapping, Sixense NECS, Sixense Soldata şi Sixense Systems.

Ce facultate aţi făcut dumneavoastră?

Sunt inginer mecanic la bază. De fapt, am un cumul de studii: inginerie mecanică, business administration, limbi străine şi altele.

Vă întrebam asta pentru a afla dacă în cadrul Sixense sunt preferate anumite pregătiri profesionale.

Noi avem un mix de ingineri. Asta şi pentru că serviciile de monitorizare sunt de mai multe tipuri. Avem astfel ingineri topografi, ingineri geotehnişti, ingineri mecanici, ingineri electrotehnişti etc.

Câţi ingineri aveţi acum în România, în echipă?

Avem o echipă tehnică de șapte ingineri specializați pe mai multe domenii. În funcție de proiectele în derulare, cerem suport din partea grupului sau decidem să angajăm local. Decizia de a angaja local este una plină de provocări, pentru că durează foarte mult să găsim persoana potrivită, care apoi trebuie inclusă într-un program de training accelerat.

Am citit că există lucrări, spre exemplu un pod din Turcia, unde faceţi monitorizare timp de 30 de ani.

Da. E vorba despre al treilea pod Bosfor. Pentru acest pod, avem sistemul de monitorizare EverSense Structural Health Monitoring System, dinamic, care furnizează informații despre starea și configurația structurii în timp real. Include stații meteo, accelerometre, senzori de înclinare, senzori de temperatură etc.

Care sunt cele mai mari proiecte la care participaţi acum în România?

Cele mai mari proiecte locale sunt cele de infrastructură feroviară: liniile de metrou 4 şi 5, tunelurile feroviare Sighişoara şi Daneş, un pod feroviar lângă Sighișoara. Vorbim despre proiecte care necesită sisteme complexe de monitorizare, în mare parte automatizate, cu transmitere de date în timp real.

La acestea se adaugă alte proiecte mai mici, însă la fel de importante pentru noi, vorbim despre centre comerciale precum Park Lake, Veranda Mall, AFI Braşov, Auchan Drumul Taberei, clădiri de birouri precum complexul Green Court și multe altele.

La AFI Braşov aţi început deja să monitorizaţi?

Sigur că da, în funcție de graficul de execuție și la indicațiile beneficiarului.

Cum au ajuns la Sixense cei de la Veranda Obor?

Centrul comercial Veranda a fost construit de Bog’Art. Am fost contractați de ei pentru executarea serviciilor de monitorizare. După finalizarea lucrărilor de execuție, am fost contractați de beneficiar pentru urmărirea comportării în timp pe perioada de exploatare.

La Park Lake cum a fost?

Acolo am executat măsurători pe perioada de execuţie, iar pe perioada de exploatare am fost contractați pentru urmărirea specială (instalare de senzori, măsurători).

La Green Court aveţi toate clădirile?

Doar două, C și B. La C, am executat măsurători pe perioada de execuție şi apoi am fost contractaţi pentru perioada de exploatare. Avem monitorizare tasări, fisuri şi monitorizare seismică. La B avem tasări, fisuri şi am preluat şi data managementul pentru datele înregistrate de senzorii seismici.

Cum vă luptaţi cu concurenţa?

Concurența este sănătoasă și generează progres. Ne învățăm lecțiile și ne continuăm treaba. În România, pe proiecte mari, pe proiecte complexe de monitorizare nu prea putem vorbi despre concurenţă pe domeniul nostru de expertiză. Pe proiectele mici cu soluții de monitorizare puțin complexe, bugete mici, mai există firme care execută lucrări de monitorizare, le cunoaștem.

Dar de ce? Nu au aparatură modernă, nu au know-how?

Proiectele mari, cu soluții complexe de monitorizare, necesită destul de multă experiență, zeci de ani de experiență. Noi avem marele avantaj de a face parte dintr-un grup de excelență în acest domeniu, acces la experți internaționali, la tehnologie de ultima oră, cu investiții enorme în partea de software, de training și o gamă întreagă de specialități. Este un domeniu de nișă, dacă îl pot numi așa, însă cu o importanță majoră pentru un proiect.

Aveţi vreun soft dezvoltat?

De fapt, avem trei. Componenta digitală a grupului este extrem de importantă.

Geoscope – cunoscut pe piața locală sub denumirea de bază de date centralizată a monitorizării.

Digital site – instrument dedicat project managementului proiectelor de construcții, managementului documentației electronice, activității de monitorizare și trasabilitate a documentației etc.

Scan Print – o platformă personalizată dedicată managementului activelor (inventariere, geopoziționare, inspecție, mentenanță, analiză, decizii).

Poate înţelege ceva un nespecialist din datele softului? Cum se procedează?

Clienții noștri au acces, în funcție de proiect, la baza de date. Dacă vreţi, ce furnizăm noi e cam ca la meteo. Noi nu furnizăm date, noi furnizăm informații relevante pentru client. El are acces continuu la baza centralizată a monitorizării, poate vizualiza cum i se comportă structura în timp real, un beneficiu incredibil al tehnologiei, mai ales când vorbim de proiectele de infrastructură mare, unde riscurile sunt majore și luarea unei decizii la momentul potrivit este esențială și poate salva vieți.

Baza de date are un sistem de alarmă integrat care funcționează prin trimitere de e-mailuri, SMS etc.

Afacerile companiei fluctuează foarte mult, din câte îmi dau seama. Cum se explică acest lucru?

Fluctuează ca în orice business, al nostru fiind de nișă, fluctuează și mai mult. Depindem de proiectele mari, care nu vin în fiecare an. Între timp, avem proiecte mici, bugete mici, de obicei sub 50.000-100.000 de euro, în funcţie de proiect şi de durata serviciilor cerute.

Cum au evoluat rulajul, contractele companiei în ultima perioadă?

Ascendent. În acest moment, pe piața locală, suntem un nume de referință pentru acest domeniu. Facem parte din asociațiile de profil din România.

Sunteţi deci optimistă dacă e să vorbim de viitorul afacerii, iar întrebarea mea ar fi legată de ce anume vă face să fiţi optimistă?

Aș vrea să menționez că m-am alăturat echipei Sixense România acum doi ani și jumătate, veneam din alt domeniu, cu alte perspective.

Era un domeniu total nou pentru mine, însă m-a impresionat și mă provoacă în continuare prin complexitate și prin faptul că soluțiile noastre sunt dedicate infrastructurii feroviare, rutiere, construcțiilor civile (clădiri de birouri, centre comerciale, ansambluri rezidențiale), energie & nuclear, petrol & gaze, mediu, mine, infrastructură hidro etc. Sunt optimistă și așa sunt de când am ajuns aici.

Alinierea legislației românești la cea europeană, proiectele finanțate prin fonduri europene, investitorii străini care aleg să investească aici sunt factori care influențează major acest domeniu.

Soluțiile Sixense pentru cunoașterea infrastructurii, data și risk management, optimizarea costurilor, îmbunătățirea ciclului de viață al proiectelor sunt dedicate tuturor participanților acestei piețe, de la administratori de active până la constructori.

„Measured decision for built environments” nu este doar deviza noastră, este moștenirea noastră. Experiența noastră în diminuarea riscurilor aduce siguranță și liniște clienților și proprietăților lor.