SW Umwelttechnik inaugureazӑ în România a treia fabricӑ

Societatea SW Umwelttechnik din Austria inaugureazӑ în septembrie 2018 în Cristești în nord-estul României o nouӑ unitate de producție. Cea de-a treia fabricӑ din România este poziționatӑ la circa 90 km vest de reședința de județ Iaşi și va permite îmbunӑtățirea gestionӑrii clienților din zonӑ.

Prin deschiderea acestei unități, SW Umwelttechnik este reprezentatӑ în România atât în nord-est (Cristești), cât și în vest (Timișoara) și sud (București), asigurând astfel o mai bunӑ acoperire a pieței.

“O datӑ cu inaugurarea noii fabrici din Cristești, reușim a ne consolida poziția pe piațӑ, reducând în același timp rutele de transport. Noua unitate de producţie asigurӑ 30 de locuri de muncӑ, valoarea dotӑrii cu utilaje tehnice evaluîndu-se la 3 milioane de euro. Inaugurarea noii unitӑţi de producţie, reprezintӑ un nou pas în dezvoltarea propriei strategii de extindere a capacitӑţilor de producţie în România” explicӑ Klaus Einfalt, membru în Consiliul de Administrație a SW Umwelttechnik.

Ȋn funcție de cerere, noua fabrică permite producția elementelor pentru construcțiile domeniului Industrie şi Comerț, precum produse prefabricate pentru structuri, dar şi produse din categoria Canalizare, precum camine şi tuburi.