MLPDA va construi 88 de locuinţe în Mediaş

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) a lansat în consultare publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Mediaș, str. Gheorghe Lazăr fn”.

Obiectivul va fi realizat de MLPDA, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), şi va include 88 de locuinţe (24 de apartamente cu 3 camere, 40 de apartamente cu două camere şi 24 de apartamente cu o cameră), dispuse pe un regim de înălțime Ct+P+3E (canal tehnic + parter + 3 etaje), pe o suprafaţă de 10.932 mp (din care suprafața construită desfășurată este de 7.656,24 mp).

Valoarea totală a investiţiei este de 32,5 milioane de lei, din care:

  • 27,99 de milioane de lei sunt asigurate de MLPDA, prin ANL (pentru finanțarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiții);
  • 4,55 de milioane de lei reprezintă finanţarea asigurată de Primăria municipiului Mediaş (pentru realizarea utilităților și a dotărilor tehnico-edilitare).

„Având în vedere necesitatea asigurării accesului la locuire al tuturor cetățenilor, soluţionarea problemelor legate de locuire constituie un obiectiv important în Programul de Guvernare al României, pe termen scurt, mediu și lung”, a precizat Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici, iar termenul pentru primirea în scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor este de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

***

Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, a fost lansat de ANL în anul 2001. Locuinţele sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia Agenției de către autorităţile publice locale, beneficiarii fiind tineri între 18 şi 35 de ani, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea accesa o astfel de locuinţă. Accesarea se face prin depunerea de cereri la primării, care urmează să întocmească listele de repartiţii.

În prezent, în urma ultimelor modificări legislative, locuinţele pentru tineri pot fi achiziţionate de chiriași, după o perioadă de închiriere de minimum un an, prin achitarea de rate lunare egale către autorităţile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare, prin Programul Prima Casă sau cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii.

Valoarea de înlocuire care se utilizează în prezent la calcularea de către autoritățile publice locale a prețului de vânzare al locuințelor, stabilită prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5396 din 31 iulie 2018 și valabilă până la data publicării următorului ordin în Monitorul Oficial al României, este de 1.578,57 lei/metru pătrat, inclusiv TVA.