Veridice 306: De câte acte e nevoie pentru a cumpăra o casă

În tranzacțiile imobiliare există patru tipuri de documente: cele care atestă calitatea de proprietar și dreptul de a vinde, cele care atestă statusul legal al proprietății, cele care dovedesc calitatea tehnică a construcției și cele care asigură transferul proprietății, conform Veridice 306.

Achiziții imobiliare – Tipuri documente:

 • cine este proprietarul
 • care este proprietatea
 • starea si valoarea proprietății
 • transferul proprietății

 

Prima categorie de documente se referă la demonstrarea modului în care vânzătorul a dobândit casa și dreptul de a o vinde – de obicei contract de vânzare-cumpărare sau certificat de moștenire și carte de identitate vânzător.

Achiziții imobiliare – Despre proprietar:

 • contract vânzare-cumpărare
 • certificat moștenire (unic / multiplu)
 • carte identitate
 • în funcție de situație, alte documente: contract de întreținere, partaj, titlu de proprietate, extrase de carte funciară mai vechi, etc.

 

A doua categorie de documente se referă la extrasul de carte funciară, releveu, cadastru și certificat fiscal. Acestea ar trebui să menționeze documentele din prima categorie, istoricul proprietarilor și proprietății, dar și suprafața și împărțirea acesteia.

Dacă în aceste documente găsim și altele la care se face referire – le vom cere spre consultare vânzătorului, fără excepție.

 

Achiziții imobiliare – Despre proprietatate:

 • extras carte funciară
 • releveu
 • cadastru
 • certificat fiscal
 • în funcție de situație, extrase de carte funciară mai vechi care confirmă sau explică anumite detalii ale proprietății

 

A treia categorie se referă la starea construcției, precum certificatul energetic și o expertiză tehnică dacă este nevoie de lămuriri tehnice detaliate. În cazul caselor, vom avea nevoie și de autorizații de construcție și procese verbale de recepție la finalizare.

Este nevoie și de un raport de evaluare autorizat? Dacă finanțarea este prin credit, cu siguranță. Altfel, opinia unui evaluator nu e obligatorie, dar este binevenită.

 

Achiziții imobiliare – Valoarea proprietății:

 • certificat energetic
 • raport evaluare (evaluator ANEVAR)
 • contracte utilități + ultima factură emisă
 • autorizație construcție
 • proces verbal recepție finalizare

 

A patra categorie se referă la toate acțiunile și documentele care intervin între vânzător și cumpărător înainte și după semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Întotdeauna precizăm în acte toate condițiile și termenele de plată și predare a proprietății și conținutului ei. În ziua în care primim cheile semnăm procesul verbal de predare-primire.

 

Achiziții imobiliare – Acte vânzare-cumpărare:

 • precontract
 • contract
 • proces verbal predare-primire
 • declarație notarială încheiere tranzacție.