Consolidarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul ASE costă 132,5 milioane de lei

Clădirea Mihai Eminescu din cadrul ASE București va fi modernizată cu 132,5 milioane de lei, conform unui proiect Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice București, B-dul Dacia nr. 41, sector 1, București”.

Pentru reabilitarea structurii de rezistență a clădirii:

• amplasarea de pereți structurali din beton armat de 20 cm grosime în axele transversale și longitudinale, pe traseele compartimentărilor existente, conlucrând cu elementele existente consolidate, astfel încât să fie respectate condițiile de stabilitate, rezistență, ductilitate și asigurarea condițiilor de deplasare laterală – deformabilitate. Pereții structurali astfel creați se vor continua și în subsol, necesitând pe de-o parte executarea unor noi fundații care să conlucreze cu cele existente, pe de alta parte asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru realizarea conlucrării cu structura existentă;
• elementele structurale avariate vor fi consolidate prin injectarea fisurilor cu rășini epoxidice, și apoi prin aplicarea de cămășuiri din fibră de carbon;
• stâlpii de la parter și ai etajelor 1÷2 vor fi consolidați prin aplicarea a trei straturi de împâslitură din fibră de carbon;
• stâlpii etajelor 3÷4 vor fi consolidați prin aplicarea a două straturi de împâslitură din fibră de carbon;
• stâlpii etajelor 5÷6 vor fi consolidați prin aplicarea parțială a unui strat de împâslitură din fibră de carbon;
• grinzile cu capacitate portantă slăbită vor fi consolidate prin aplicare de benzi din fibră de carbon și ‚etrieri’ lamelari din fibră de carbon;
• îmbunătățirea terenului de fundare perimetral clădirii prin execuția unor piloți forați la pas de 70cm cu fisă de 7m capetele acestora urmând a fi înglobate într o grindă de coronament.

 

Pentru reducerea consumurilor energetice datorate exploatării clădirii:
• Placarea termică exterioară a componentelor opace ale fațadelo de la suprastructură cu 10 cm de polistiren expandat;
• Placarea termică exterioară a componentelor opace ale fațadelor de la infrastructură cu 8 cm polistiren extrudat;
• Înlocuirea actualelor uși și ferestre vechi, de la fațadă, cu tâmplărie cu întrerupere de punte termică și geam termopan;
• Refacerea terasei actuale utilizând 20 cm polistiren extrudat;
• Termoizolarea planșeului de peste subsol, la intrados, cu 10 cm polistiren expandat;
• Refacere distribuție și coloane încălzire, inclusiv termoizolare conducte subsol + contorizare, înlocuire calorifere existente cu produse noi cu eficiențe rificate; refăcea coloanei de recirculare a sistemului de încălzire; montarea de perdele de aer la intrările în clădire; refacera funcționalității vasului de expansiunede la etajul 6 precum și a sistemului
de colectare a preaplinului;
• Înlocuire instalație electrică cu una nouă care să corespundă și nevoilor actuale.

Totodată acesta mai propune și efectuarea următoarelor lucrări care deși nu pot fi evaluate conform Metodologiei de audit energetic Mc001/2006 au efecte benefice indirecte asupra durabilității termoizolațiilor sau al consumurilor energetice ale obiectivului:
• efectuarea de tratamente antimucegai + refacerea finisajelor interioare;
• refacerea finisajelor interioare pentru întreagă clădire, deoarece la interiorul clădirii se mpun efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat atât de construcții cât și de instalații;
• repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
• înlocuirea sorturilor din tabla la de la atice și de la rosturile dintre corpuri;
• repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul teraselor;
• demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasă clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de interven|ie;
• repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
• repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială a clădirii pană la căminul de branșament;
• masuri de reparații/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparații/consolidare);
• refacerea hidroizolatiei la nivelul soclurilor pereții exteriori;
• realizarea unui sistem de ventilare mecanică generalizat, a obiectivului;
• refacerea branșamentelor electrice, sanitare și termice de la punctele de bransare la racordul interior pentru asigurarea condițiilor de confort interior și al condițiilor sanitar-igienice;
• refacerea rețelelor electrice, de joasă tensiune;
• utilizarea surselor de producere a energiei neconvenționale.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE ARHITECTURĂ

Se propune refacerea finisajelor astfel: lucrări constând în reparații și finisaje în urma consolidării zonelor afectate de lucrările de injectare a fisurilor, placării cu fibre și lamele de carbon , înlocuirea tâmplăriei și interioare, refacerea finisajelor pardoselilor, a pereților și a plafoanelor.

Se propune dezafectarea tuturor finisajelor existente, astfel:
• se vor desface plafoanele false de rabiț din holul central și de pe coridoare;
• se vor desface pardoselile de piatră naturală din holul central cât și pardoselile la trepte la scările centrale și secundare.
• se vor desface pardoselile din plăci de mozaic de pe coridoare, pardoselile de parchet din săli, catedre și laboratoare.
• Tâmplăria interioară existentă din lemn (uși și lambriuri) se va desface și se va înlocui.

Balustradele existente sunt metalice cu mână curentă din lemn. Acestea vor fi dezafectate. Pereții și plafoanele vor fi curățate de finisajul actual din huma, lambriuri, vopsea de ulei. Sapa actuală de 5 cm nu asigură prin grosimea sa mascarea circuitelor care vor fi prevăzute în săli. Astfel se va proceda la desfacerea sapei pentru asigurarea traseelor noi de instalații. Noua sapă va avea o grosime de 10cm. Sapa va fi turnată și finisată mecanizat. Finisajele noi vor fi de cea mai bună calitate și în concordanță cu un proces modern de învățământ.

Asfel, materialele folosite pentru finisajul pardoselilor vor fi granit pentru holuri și scări, covor pvc pentru laboratoare și anexe, rășină epoxidică pentru spațiile tehnice de la subsol, gresie antiderapantă pentru grupurile sanitare. Finisajul pentru pardoseală se va aplica după ce sapa va fi refăcută în totalitate cu grosimea de 10 cm din considerentele expuse mai sus. În holul central se va realiza o rampă pentru handicapați cu pantă 15%, finisată cu granit antiderapant.

Pereții vor fi finisați cu vopsea lavabilă albă și colorată pe glet. Gletul se va reface în urma traseelor de instalații. La spațiile destinate amfiteatrelor se va executa un tratament acustic cu ecofon. În dreptul ferestrelor zona parapetilor va fi placată la fata stâlpilor cu gips carton, pentru a asigura un suport potrivit amplasării convectoarelor. În prezent, glafurile existente, ieșite cu aproximativ 50 cm din planul peretelul nu permit circulația aerului la partea uperioară a viitoarelor convectoare. Toate placările cu gips carton se vor finisa cu vopsitorie lavabilă.

Glafurile de piatră naturală de la parter se vor recondiționa. Glafurile de mozaic de la etajele superioare se vor placa cu lemn masiv. Placarea cu piatră din holul central de la parter de pe pereți și stâlpi va fi desfăcută pentru realizarea consolidării structurale și va fi înlocuită cu același tip de piatră care va fi șlefuită și lăcuită. De asemenea, va fi păstrat peretele decorativ din dreptul lifturilor care va fi protejat pe parcursul lucrărilor acesta urmând a fi recondiționat, șlefuit și lăcuit.

Plafoanele vor fi gletuite și finisate cu vopsitorie lavabilă. În zona holurilor centrale, cat și pe coridoare se vor realiza plafoane decorative din gips carton. De asemenea, în săli și laboratoare, anumite grinzi vor fi placate cu gips carton pentru a masca traseele de instalații nou create.

Balustradele scărilor vor fi refăcute, cu referire la aspectul inițial din metal și mână curentă lemn. Se vor înlocui ascensoarele existente, în număr de 3 cu ascensoare moderne care au apacitatea să deservească numărul actual de utilizatori. Ascensoarele vor fi electrice fără camera de mașini și vor fi 2 cu capacitatea de 1000kg, 7 stații și 1m/s și unul cu capacitatea de 630kg, 7 stații și 1m/s. Acestea vor funcționa în tandem și vor avea automatizare de etaj și
sens.

Tâmplărie interioară:

Ușile interioare se vor înlocui în întregime cu uși pline sau vitrate din lemn masiv. În zona holului central, la toate etajele, pentru încăperile cu acces în acesta se vor prevedea uși cu deschidere automată, exterioară din considerente PSI. În zona amfiteatrelor, ușile vor fi tratate acustic. La nivelul subsolului vor fi prevăzute uși metalice rezistente la foc. Ușile de acces către pasarelele de legătură cu celelalte corpuri vor fi vitrate cu geam armat rezistent la foc.

Finisaje exterioare:

La nivelul parterului, se propune desfacerea suprafețelor din piatră naturală de pe fațadă și de pe stâlpi pentru realizarea consolidării și ulterior înlocuirea acesteia cu același tip de piatră. Aceasta ulterior se va lustrui și lăcui. Din calculul termic exemplificat prin Auditul energetic al clădirii atașat ca anexă prezentei documentații, a rezultat ca imobilul nu satisface cerința de izolare termică. Astfel se va proceda la reabilitarea termică a clădirii prin executarea unui termosistem cu polistiren de 10 cm, la nivelul etajelor P-1-6, și cu polistiren extrudat de 10 cm la nivelul subsolului, finisarea cu tencuială decorativă pentru exterior a suprafețelor placate cu polistiren cu păstrarea elementelor decorative verticale și orizontale. Terasele existente vor fi reabilitate prin folosirea a 20cm de polistiren extrudat. Totodată planșeul peste subsol va fi placat la intrados cu polistiren de 10cm.

Se va realiza repararea terasei prin înlocuirea în totalitate a hidroizolatiei și termoizolației la nivelul acesteia; refacerea pardoselii exterioare la nivelul teraselor circulabile peste etajele 5 și 6. De asemenea se vor reface toate straturile peste terasă deasupra holului de acces. Se vor utiliza materiale de înaltă performanță, soluții moderne folosind materiale de hidroizolatie tip folii autoadezive montate la rece prin presare pe un suport amorsat astfel încât garanția
pachetului să fie de minim 15 ani Pardoseala la scările exterioare se va înlocui cu una din plăci de granit antiderapant. Va fi creată o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilitati, de asemenea placată cu granit antiderapant.

Tâmplăria exterioară:

Tâmplăria exterioară este din aluminiu cu geam termopan. Tâmplăria exterioară se va înlocui cu una nouă din lemn stratificat cu geam termorezistent respectându se golurile existente. La subsol, se vor prevedea uși metalice la spațiile tehnice.

Mobilier:

Întrucât mobilierul actual din cadrul clădirii se află într o stare avansată de uzură și nu mai corespunde cu normele actuale, se propune dotarea clădirii cu mobilier nou specific cerințelor actuale ale Academiei de Studii Economice. Se va proiecta mobilier specific fiecărei camere din cadrul instituției.

Amenajări exterioare:

Se propune reamenajarea curții engleze de la nivelul subsolului în zona anexelor cu destinație Centrală termică, post trafo, hidrofor. Se propune hidroizolarea spațiului curții engleze, refacerea pardoselii cu gresie antiderapantă, precum și realizarea unei confecții metalice pentru acoperirea cu policarbonat a spațiului acesteia.

Se va reface trotuarul de gardă în jurul clădirii inclusiv straturile suport ale acestuia. Grosimea plăcii trotuarului va fi de 15cm rostuit corespunzător împotrivă fisurării în timp. Zona de intersecție cu fațadă clădirii se va impermeabiliza cu mastic bituminous.

Prevederi P.S.I.:

Conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997, anexa nr. 3, lădirea se încadrează în categoria de importanță C (normală). Clasa de importanță a construcției este II, conform P100/2013. În conformitate cu condițiile minime stabilite în NP118/99, clădirea se încadrează în gradul II de rezistență la foc. Conform NP118/99, clădirea se încadrează la risc mic de incendiu. Conform prevederilor NP118/2-2013, clădirea este prevăzută cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori.

În conformitate cu legislația în vigoare toate echipamentele, materialele și produsele puse în execuție vor avea certificatele de calitate și de agrementare tehnică. La execuția lucrărilor se va respecta legislația în vigoare referitoare la calitatea în construcții.

REZISTENȚĂ:

• amplasarea de pereți structurali din beton armat de 20 cm grosime în axele transversale și longitudinale, pe traseele compartimentărilor existente, conlucrând cu elementele existente consolidate, astfel încât să fie respectate condițiile de stabilitate, rezistență, ductilitate și asigurarea condițiilor de deplasare laterală – deformabilitate. Pereții structurali astfel creați se vor continua și în subsol, necesitând pe de-o parte executarea unor noi fundații care să conlucreze cu cele existente, pe de altă parte asigurarea masurilor corespunzătoare pentru realizarea conlucrării cu structură existentă;
• elementele structurale avariate vor fi consolidate prin injectarea fisurilor cu rășini epoxidice, și apoi prin aplicarea de cămășuiri din fibră de carbon;
• stâlpii de la parter și ai etajelor 1÷2 vor fi consolidați prin aplicarea a trei straturi de împâslitură din fibră de carbon;
• stâlpii etajelor 3÷4 vor fi consolidați prin aplicarea a doua straturi de împâslitură din fibră de carbon;
• stâlpii etajelor 5÷6 vor fi consolidați prin aplicarea parțială a unui strat de împâslitură din fibră de carbon;
• grinzile cu capacitate portantă slăbită vor fi consolidate prin aplicare de benzi din fibră de carbon și ‚etrieri’ lamelari din fibră de carbon;
• îmbunătățirea terenului de fundare perimetral clădirii prin execuția unor piloți forați la pas de 70cm cu fisă de 7m capetele acestora urmând a fi înglobate într o grindă de coronament.