Guvernul dă 30 milioane de lei pentru dezvoltarea Portului Tulcea

Guvernul aprobă alocarea unei sume de 30 de milioane de lei pentru dezvoltarea Portului Tulcea – Etapa I, conform notei de fundamentare a unui proiect de hotărâre. Suma este aproape jumătate din valoarea investiției, care se ridică la 64.246.211 lei, inclusiv TVA.

Portul Tulcea este unul dintre principalele porturi de pe sectorul maritim al Dunării. Portul Tulcea este inclus în rețeaua de transport de interes european (TEN-T). Portul Tulcea este amplasat pe Dunăre între Mm 42 și Mm 34 și dispune de 4 amplasamente aflate în administrarea Companiei Naţionale «Administraţia Porturilor Maritime» – S.A. Galați (APDM) : portul industrial, portul comercial, dana AMIC balastieră și portul Marina.

Dezvoltarea traficului de mărfuri în portul Tulcea (Portul ndustrial și Portul Comercial) depinde de condițiile de operare
ale mărfurilor, condițiile de staționare a navelor și facilitățile pe care infrastructura portuară o poate asigura în orice
anotimp. Expertizele tehnice realizate pentru portul Industrial i portul Comercial au constatat o serie de deficiențe cum ar fi: fronturi de acostare pereate și colmatate, lipsă teritorii portuare pentru depozitarea mărfurilor, lipsa rețelelor de
utilități la danele de acostare (energie electrică și apă), lipsa canalizării pluviale și o serie de deficiențe datorate poziționării unor elemente de infrastructură.

Pentru modernizarea portului APDM a realizat un studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea
Portului Tulcea – Etapa I”. Din studiul de fezabilitate au rezultat următoarele lucrări principale necesare a se realiza în
Portul Tulcea:

Portul Industrial:
– reabilitarea danei maritime existente;
– prelungirea danei maritime spre aval cu 100 m, în dreptul danei fluviale existente;
– realizarea unui teritoriu portuar nou de cca. 4.000 mp (100 m x 40 m) în spatele prelungirii danei maritime;
– realizarea infrastructurii căii de rulare cu ecartament de 10,875 m pentru macaralele portic de 16tx32m sau alte echipamente de cheu;
– relocarea şi reabilitarea rețelei de alimentare cu energie electrică;
– realizarea lucrărilor (tablouri electrice şi hidranţi de cheu) pentru deservirea navelor acostate;
– realizarea unei rețele de colectare a apelor menajere cu stație de epurare;
– rețea de canalizare pluvială;
– montare hidranți pentru alimentarea cu apă a navelor;
– realizarea dragajelor în zonele colmatate.

Portul Comercial:

– realizarea de cheuri verticale;
– realizarea unei file de rulare macarale portuare;
– reabilitarea şi reconfigurarea rețelei de alimentare cu energie electrică şi prevederea de tablouri electrice pentru alimentare nave;
– montarea la dane a unor hidranți pentru alimentarea cu apă a navelor;
– realizarea canalizării pluviale magistrale;
– reabilitarea drumului de acces auto în port;
– realizarea dragajelor în fața cheului.

Investiția se va realiza pe terenul aparținând domeniului public al statului aflat în administrarea MTIC și concesiunea
C.N. APDM S.A. Galați în baza Contractului de concesiune nr. 3447/2008 semnat între MTIC și C.N. APDM S.A. Galați.
Bunurile rezultat va fi înregistrat în domeniul public al statului, administrarea MTIC şi concesiunea C.N. APDM S.A.
Galaţi. Bunurile (elemente de infrastructură portuară: dane, cheuri, rețele de utilități, drumurile de acces în port) asupra
cărora se efectuează lucrările prevăzute în obiectivul de investiții “Dezvoltarea Portului Tulcea – Etapa I” aparțin
domeniului public al statului, sunt în administrarea MTIC și concesiunea C.N. APDM S.A. Galați și nu își vor schimba
natura juridică după finalizarea obiectivului de investiții. În ceea ce privește bunurile de natura domeniului public nou
create, acestea vor fi trecute la finalizarea investiției în domeniul public al statului, în mod gratuit şi liber de orice
sarcini, dacă sursa de finanțare o reprezintă bugetul de stat, conform art. 8 alin. 5 din Contractului de concesiune nr.
3447/2008. Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea Portului Tulcea – Etapa I” a fost avizat în CTEMT cu Avizul nr. 54/63 din 01.07.2019 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național
și Locuințe cu Avizul nr. 47 din 12.09.2019.