S-au depus cinci oferte pentru proiectarea și execuția drumului expres Brăila – Galați

Miercuri, 29 aprilie 2020, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului  „Proiectare și Executie „Drum Expres Brăila – Galați”.

Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanți:

  1. SC ARCADA COMPANY SA
  2. Asocierea ASTALDI SpA – TANCRAD SRL
  3. Asocierea MAVGO HOLDING SRL – SC AQUA PARC SRL- SC BDU MAXI CONSTRUCT SRL – HYDROSTROY AD
  4. RIZZANI de ECCHER SpA
  5. Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRl – SC SPEDITION UMB SRL – SC TEHNOSTRADE SRL

Valoarea estimată a contractului este de 530.312.447,16 lei fără TVA.

Lungimea estimată a traseului este de aproximativ 11 km.

Durata contractului este de 94 luni și cuprinde 10 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție a acestora. Durata contractului de lucrări poate varia în funcție de perioada de garanție a lucrărilor ofertată de operatorul economic desemnat câștigător.

Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.