Un ansamblu rezidențial va fi ridicat în cartierul Grădiște, Arad

Tendinţa de extindere a Cartierului Grădişte, din Arad, se menţine şi în acest an. În acest sens, un nou proiect rezidenţial a fost făcut public în primele zile ale lui 2021. Este vizată o suprafaţă de 32.900 de metri pătraţi – teren arabil situat în intravilanul oraşului Arad.

„Folosinţa actuală a terenului este de teren agricol și este în proprietatea lui Mariș Cristian-Mircea şi Mariș Liliana” – se arată în documentaţia urbanistică. Investitorii şi-au anunţat intenţia privind elaborarea Planului Urbansitic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, amenajări aferente, dotări tehnico-edilitare și accese”, scrie Arad Online.

„Prin PUZ se stabilește profilul funcțional al zonei, posibilitățile de acces și echipare cu utilităţi şi indicatorii urbanistici. Indicatorii urbanistici propuși sunt adaptaţi zonelor de locuințe cu funcțiuni mixte. Regimul de înălțime maxim propus este de S/D+P+3E+Er/M. Principala cale de circulaţie din zonă este drumul de exploatare existent DE 1782, neasfaltat care face legatura cu strada Ștefan Ludwig Roth. Deoarece în zonă învecinată acestui PUZ se va elabora un PUZ – <Construire Locuințe-Zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare>, beneficiarii celor două Planuri urbanistice propuse vor amenaja o stradă nouă, modernă care va asigura accesul carosabil din strada Ștefan Ludwig Roth la toate loturile. În vederea acestui lucru se vor amenaja următoarele tipuri de lucrări: acces carosabil, trotuare, zone verzi adiacente căii de rulare, rigole dalate. Costurile construirii noii străzi vor fi suportate de către inițiatorii celor două Planuri urbanistice propuse”, indică documentele consultate de publicația amintită.