A apărut proiectul pentru finanțarea restaurării imobilelor monumente istorice din București

Primăria Capitalei a elaborat un Proiect de hotarare pentru aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice și a imobilelor aflate in ansambluri de arhitectură  și zone construite protejate de
pe teritoriul Municipiului București, program finanjat de la bugetul local și din alte surse legal constituite,
Conform lui Edmond Niculușcă, Directorul Administraţiei Municipale de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), programul Municipal de Restaurare va finanța imobilele monumente istorice, imobilele aflate în ansambluri de arhitectură clasate sau în zone construite protejate pe baza următoarelor criterii:
1. Starea fizică a imobilului (se va puncta în baza documentarului foto din dosarul de evaluare):
➢ precolaps: 25 puncte
➢ degradare generalizată: 10 puncte
➢ degradare structurală: 5 puncte
➢ degradare arhitecturală: 3 puncte
➢ degradare componente artistice: 2 puncte
2. Amplasarea imobilului într-o zonă cu risc seismic ridicat (se va puncta conform Normativului P100-3/2019 – Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente sau conform normelor în vigoare la data evaluării): 5 puncte
3. Amplasarea imobilului în zona de protecţie sau în vecinătatea unor monumente istorice (se va puncta conform Listei Monumentelor Istorice în vigoare la data evaluării): 5 puncte
4. Capacitatea solicitantului de asigurare a cofinanţării (se va puncta conform dosarului de evaluare):
➢ cofinanţare asigurată în proporţie de 75% sau mai mult: 25 puncte
➢ cofinanţare asigurată în proporţie de 50% sau între 50% și pana la 75%: 20 puncte
➢ cofinanţare asigurată în proporţie de 25% sau între 25% și pana la 50%: 15 puncte
➢ cofinanţare asigurată în proporţie de 10% sau între 10% și pana la 25%: 10 puncte
➢ cofinanţare asigurată în proporţie de pana la 10%: 5 puncte
5. Funcţiunea imobilului: pentru fiecare din destinaţiile: (1) locuinţă, (2) socială, (3) culturală, (4) religioasă şi de cult, (5) învăţământ, (6) industrie creativă, artizanat sau antreprenoriat local, (7) ospitalitate (stabilite conform documentelor de identificare a imobilelor asa cum sunt enumerate la art. 8 alin 3 lit. a)-c) din Norme) se vor acorda cate 5 puncte
6. Păstrarea funcţiunii declarate la momentul depunerii dosarului de evaluare (se va puncta conform declaraţiei depuse la dosar):
➢ 5 ani sau mai mult de 5 ani de la momentul receptiei lucrarilor: 10 puncte
➢ de la 4 ani (inclusiv) pana la 5 ani de la momentul receptiei lucrarilor: 7 puncte
➢ de la 3 ani (inclusiv) pana 4 ani de la momentul receptiei lucrarilor: 5 puncte
➢ de la 2 ani (inclusiv) pana 3 ani de la momentul receptiei lucrarilor: 3 puncte
➢ de la 1 an (inclusiv) pana 2 ani de la momentul receptiei lucrarilor: 1 punct
7. Capacitatea solicitantului de întreţinere şi protejare a monumentului istoric ulterior execuţiei lucrărilor (se va puncta conform planului de măsuri și activități depus la dosar): 5 puncte.