CFR anunță licitație pentru lucrări de întreţinere suprastructura căii pe Cilibia – Făurei

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SAa publicat la data de 31.03.2021 pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SEAP, anunțul de participare nr. CN1029641 ,,Lucrări de ȋntreţinere prin ȋnlocuire la rând a suprastructurii căii pe linia 701 Cilibia – Făurei fir II de la km. 148+700 la km 167+700 – SRCF Galați”. Număr de referință:1.D/2/216/17.02.2021, conform Asociaţiei Inginerilor Feroviari din România.

Descriere succintă: Pentru punerea ȋn siguranţă a circulaţiei trenurilor de călători şi marfă se vor executa lucrări de ȋnlocuire la rând a elementelor suprastructurii căii pentru ridicarea restricţiei de viteză şi aducerea liniei ȋn parametri pentru viteza de circulaţie de 120 km/h a trenurilor de călători, conform cerinţelor din caietul de sarcini.

 • Valoarea totală estimată: 26,029,994,69 RON
 • Tip finanțare :Fonduri bugetare
 • Contractul nu este împărțit în loturi
 • Durata contractului: 250 zile
 • Criterii de atribuire Cel mai bun raport calitate – pret:
 • Componenta financiara 75%
 • Componenta tehnică – Perioada de garanţie acordată lucrărilor executate – 15%
 • Componenta tehnică Durata de remediere a defectelor ȋn perioada de garanţie – 10%
 • Tipul procedurii: Licitație deschisă
 • Achiziția nu implică încheierea unui acord cadru
 • Termen limită pentru primirea ofertelor 05.05.2021 ora 15:00.