Guvernul emite un act normativ pentru modernizarea Gării Bartoolomeu din Brașov

SRCF Brașov urmează să deruleze și proiectul de realizare a conexiunii feroviare la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, aflat la stadiul de întocmire a studiului de fezabilitate.

 

Prin caietul de sarcini s-a cerut Consultantului să identifice cea mai bună alternativă privind realizarea legăturii dintre rețeaua feroviară existentă și AIBG. Una dintre variantele care trebuie luate în calcul în cadrul SF-ului este realizarea unei linii duble, neelectrificate și centralizate în stația Bartolomeu, dar cu racordare din linia magistrală 200, cap Y, tocmai ca să nu afecteze lucrările preconizate a se realiza la liniile din incinta stației.

 

Dacă se va considera că această variantă ar fi cea fezabilă, eventualele modificări necesare în instalațiile SCB vor fi cuprinse în proiectul de realizare a legăturii feroviare la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, se arată în nota de fundamentare a unui Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare peroane în stația CF Bartolomeu, refacere platforma stației și zonele adiacenteˮ, lucrare de utilitate publică de interes național.

Staţia Bartolomeu este situată între stația Brașov (cap X) și stația Ghimbav (cap Y), cu axa clădirii de călători la km ex. 4+151. Peronul principal, de la linia 1 este realizat din beton armat monolit având stratul de uzură din asfalt degradat. Acesta are o lungime de 178,50 m, o lăţime variabilă, iar cota superioară este aproximativ egală cu cea a NSS existent.
Peroanele dintre liniile 1-2, 2-3 și 3-4 sunt realizate din beton armat monolit având stratul de uzură din asfalt degradat. Acestea au o lungime de aproximativ 250 m și o lățime de 2,75 m, iar cota superioară este aproximativ egală cu cea a NSS existent. Nu beneficiază de instalație de apă potabilă sau de canalizare. Accesul la peroane se face pe două treceri la nivel realizate din dale prefabricate de beton.

Platforma stației și zonele adiacente includ parcările, trotuarele, scările de acces și zonele verzi situate pe terenul aflat în administrarea CNCF CFR SA.

Acestea nu au mai beneficiat de îmbunătățiri și reparații de mult timp fiind în diferite stadii de degradare, iar zonele verzi nu sunt amenajate corespunzător din punct de vedere peisagistic.

Linia 1 din stația Bartolomeu are o lungime totală de 923 m, suprastructura este cale cu joante de tip 49 pe traverse de beton, lungimea șinei este de 15 ml / bucată, declivitatea maximă a liniei este de 3.30‰ pe zona peroanelor. Este
încadrată între aparatele de cale nr. 15 (cap X) și nr. 20 (cap Y), asigură legăturile la liniile din stație prin aparatele de cale nr. 32, 30. Șina prezintă defecte în special pe suprafața de rulare: ştirbituri, bavurări, patinări şi desprinderi de
material.

Linia 2 din stația Bartolomeu are o lungime totală de 937 m, suprastructura este cale cu joante de tip 49 pe traverse de beton, lungimea sinei este de 15 ml / bucată, declivitatea maximă a liniei este de 3.30‰ pe zona peroanelor. Este
încadrată între aparatele de cale nr. 21 (cap X) și nr. 16 (cap Y), asigură legăturile la liniile din stație prin aparatele de cale nr. 20. Șina prezintă defecte în special pe suprafața de rulare: ştirbituri, bavurări, patinări şi desprinderi de material.

Linia 3 are o lungime totală de 1241 m, cu suprastructura tip cale cu joante de tip 49 pe traverse de beton. Linia, ce se va dezafecta pentru realizarea peronului lat dintre liniile 2-IV, precum și aparatele de cale și semnalele aferente vor fi propuse spre casare. În acest sens SRCF Brașov va face demersurile necesare în vederea obținerii aprobărilor necesare în vederea casării, imediat după aprobarea documentației în CTE CNCF CFR SA.

Linia IV directă din stația Bartolomeu are o lungime totală de 1241 m, suprastructura este cale cu joante de tip 60 pe traverse de beton, declivitatea maximă a liniei este de 3.30‰ pe zona peroanelor și de 6.20 ‰ în cap Y. Este încadrată între aparatele de cale nr. 5 (cap X) și nr. 6 (cap Y), asigură legăturile la liniile din stație prin aparatele de cale nr. 9, 11, 17, 18, 14, 10.

Linia 5 din stația Bartolomeu are o lungime totală de 921 m, suprastructura este cale cu joante de tip 49 pe traverse de beton, lungimea sinei este de 15 ml / bucată, declivitatea maximă a liniei este de 6.20‰. Este încadrată între aparatele
de cale nr. 17 (cap X) și nr. 18 (cap Y). Prismul de piatră spartă este colmatat 100% cu vegetație, în prezent, acestă linie nu este folosită.

Linia 6 din stația Bartolomeu are o lungime totală de 963 m, suprastructura este cale cu joante de tip 49 pe traverse de beton, lungimea sinei este de 15 ml / bucată, declivitatea maximă a liniei este de 6.20‰. Este încadrată între aparatele
de cale nr. 11 (cap X) și nr. 14 (cap Y). Prismul de piatră spartă este colmatat 100% cu vegetație, în prezent, acestă linie nu este folosită.

Linia 7 din stația Bartolomeu are o lungime totală de 836 m, suprastructura este cale cu joante de tip 49 pe traverse de beton, lungimea sinei este de 15 ml / bucată, declivitatea maximă a liniei este de 6.20‰. Este încadrată între aparatele
de cale nr. 23 (cap X) și nr. 26 (cap Y). Prismul de piatră spartă este colmatat 100% cu vegetație, în prezent, acestă linie nu este folosită.

Liniile 8, 9, 10, 11, 12, cu suprastructură tip 49 sau 40 pe traverse de lemn au prismul de piatră spartă colmatat 100% cu vegetație.

Aparatele de cale au reperele de rulare uzate. Cele mai multe defecte se întâlnesc la ace și inimile de încrucișare. În dreptul aparatelor de cale se produc cele mai multe abateri de direcție (în plan și profil longitudinal) ale traseului căii.
Dispozitivul aparatelor de cale, în general, este format din schimbătoare simple tg.1:9-300, plus, în cap Y sunt prevăzute o bretea și un TDJ. Aparatele de cale prezintă uzuri, deformații și defecte peste limitele admise, ce necesită a fi înlocuite parțial sau în totalitate.

În ceea ce privește prezența locurilor de parcare, stația CF Bartolomeu sunt amenajate 2 spații destinate parcării autovehiculelor, după cum urmează:
– Parcarea de scurtă durată, amenajată la intrarea principală a stației Bartolomeu, are 20 de locuri de parcare, cu o parte carosabilă care se prezintă în stare bună. În urma vizitei pe teren au fost identificate următoarele deficiente:
o Lipsa locurilor de parcare special amenajate pentru persoanele cu dizabilități și a indicatoarelor adiacente;
o Lipsa indicatorului care să confirme prezența locului de parcare destinat autovehiculelor;
o Marcaje de delimitare a locurilor de parcare șterse, incomplete.
– Parcarea de lungă durată, amenajată în capătul X al stației CF Bartolomeu, sunt 53 de locuri de parcare, cu o parte carosabilă care se prezintă în stare bună. În urma vizitei pe teren, au fost idetificate următoarele deficiențe:
o Lipsa locurilor de parcare special amenajate pentru persoanele cu dizabilități și a indicatoarelor adiacente;
o Lipsa accesului direct din parcare către peroanele stației CF Bartolomeu;
o Lipsa indicatorului care să confirme prezența locului de parcare destinat autovehiculelor;
o Deși accesul în parcare este bidirecțional, în anumite secțiuni ale parcării, amplasamentul marcajelor existente                     nu permite circulația simultană a 2 autovehicule;
o Marcaje de delimitare a locurilor de parcare șterse, incomplete.

Situl prezintă multiple spații verzi, de diferite dimensiuni, majoritatea amplasate către stradă. Către peronul principal există 3 scuaruri triunghiulare de dimensiuni mici în care sunt plantați arbuști coniferi și plante decorative cu flori.
În restul spațiilor verzi se regăsesc diferite specii de arbori coniferi și arbuști coniferi sau rășinoși, care după poziție și aspect au crescut natural, fără a fi plantați. Din punct de vedere peisagistic nu se poate spune că există o ordine sau
că zona este amenajată în scopul de a atrage privirea trecătorilor sau călătorilor.