Rent Mob.ro dezvoltă un ansamblu imobiliar în zona Doraly, Constanța

La Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, SC RENT MOB.RO SRL a depus recent memoriul tehnic care vizează elaborarea de unui Plan Urbanistic Zonal situat în zona de sud a municipiului Constanța, șoseaua Mangaliei, zona Doraly – lot 4, NC 216458. Acționar cu 99% din firmă este Ștefan Guzu, cel care deține și  SC ALMA CREATIVE CONSTRUCT SRL, firmă care ocupă locul I în 2023 în Top firme în domeniul 2363 – „Fabricarea betonului”, scrie Ziarul Amprenta.

Scopul documentații constă în modificarea reglementarilor urbanistice aprobate pentru amplasamentul mai sus amintit, în suprafață de 4.401 mp.

Terenul, liber de construcții, se află în subzona de reglementare urbanistică “Locuinţe individuale sau semicolective (izolate sau cuplate tip duplex)”, așa cum este prevăzut în Regulamentul aferent PUZ aprobat cu HCLM NR.192/08.06.2011, și cum este specificat în Certificatul de Urbanism nr. 1547/30.05.2023 emis de Primăria Municipiului Constanța.

Amplasamentul care generează PUZ-ul se află în intravilanul municipiului Constanța, în zona de sud a orașului, pe insula delimitată de șoseaua Mangaliei, alee acces asfaltată (la nord), Prelungirea Micșunelelor (la est), Prelungirea Sergent Nicolae Grindeanu (la sud) iar pe cealaltă latură cu terenuri proprietate privată persoane fizice și/sau juridice.

Pe acest amplasament, beneficiarul intenționează realizarea unei noi investiții în conformitate cu tema program oferită.

Parcările aferente noului obiectiv se vor asigura, în incintă, la nivelul solului, sau în spațiile subterane ale viitoarei construcții. Funcţiunea solicitată va fi compatibilă cu funcţiunile existente în zonă, și se va înscrie în tendințele de dezvoltare ale acesteia.

Terenul este proprietatea privată a beneficiarului persoana juridica SC RENT MOB.RO SRL conform Actului Notarial 397/13.03.2023 emis de Cristina Baturi.

Utilizări admise se referă la realizarea unor locuinţe individuale sau semicolective (izolate sau cuplate tip duplex) cu regim de înălţime după cum urmează:

  • pentru loturile situate la Şos. Mangaliei – S(D)+P+5E+6E (etajul 6 pe maxim 50% din
    suprafaţa construită a etajului 5)
  • pentru loturile situate la strada prelungirea Sg. Nicolae Grindeanu – S (D)+P+4E
  • pentru restul loturilor din zona reglementată regimul maxim de înălţime este
    S(D)+P+3E.