Guvernul a aprobat construirea unei săli polivalente în Oradea

Guvernul a aprobat în ultima ședință construirea unei săli de sport polivalente în municipiul Oradea, care să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea de competiții sportive naţionale și internaţionale.

Potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați, valoarea totală a investiției este de 99,963 milioane lei. Finanţarea obiectivului de investiţii se asigură din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi de la bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Oradea, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Noua sală polivalentă va fi construită în termen de 27 de luni și va avea o capacitate de 5.000 de locuri, din care 3.600 în gradene fixe şi 1.400 în gradene retractabile. Sala va îndeplini criteriile federațiilor continentale pentru sporturi de echipe indoor (handbal, baschet, volei) pentru organizarea campionatelor și cupelor europene și internaționale până la nivel de sferturi de finală. Astfel, Oradea va intra în circuitul orașelor cu săli de sport omologate pentru competiții continentale și va putea găzdui astfel de competiții.

Obiectivul de investiţii “Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri” se realizează prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A și face parte din Subprogramul „Săli de Sport”, din „Programul naţional de construcţii de interes public sau social” al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În inițierea acestui demers s-a ținut cont de numărul spațiilor polivalente amenajate destinate practicării sporturilor la nivel național, care este insuficient în raport cu necesitățile reale ale societății.

Proiectul include amenajarea întregului spațiu din jurul sălii, astfel încât să se creeze o zonă pietonală atractivă care va participa activ și permanent la viața socială a zonei, funcționând ca un parc de cartier. De asemenea, platformele de parcare pot aduce un aport important la descongestionarea traficului în municipiu, în perioada în care nu se organizează competiții, acestea putând fi folosite pentru uzul vizitatorilor orașului în scopuri turistice sau de afaceri.

Actuala sală polivalentă din Oradea are o capacitate de 2.500 de locuri și este insuficientă pentru organizarea competițiilor majore, de multe ori cererea de bilete fiind mult mai mare decât capacitatea sălii. În România nu sunt suficiente complexe care să corespundă standardelor internaționale privind pregătirea sportivilor și organizarea de competiții la un nivel adecvat de confort si siguranță pentru publicul spectator.