Dezimob Invest Group construiește mai multe blocuri, vile și un mall pe locul fostei PAL Brăila

Investiţie de milioane de euro pe spaţiul în care a funcţionat în trecut Fabrica de Prelucrare a Lemnului (PAL) Brăila. Este vorba despre un nou proiect al unui investitor bucureştean faţă de care consilierii municipali şi-au dat, recent, girul. Respectivul investitor a făcut parte din grupul de firme ce a realizat şi cartierul rezidenţial din zona Caporal Muşat.

Compania Dezimob Invest Group din București intenționează să construiască mai multe blocuri, vile, un mall și artere noi pe locul fostei Fabrici de Prelucrare a Lemnului (PAL) Brăila. În acest sens, Consiliul Local a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construirea unui “Complex Rezidenţial cu Funcţiuni Complementare”, pe str. General Gheorghe Avramescu nr. 10, lot 1, pe un teren de 18,4 ha, scrie obiectivbr.ro. În prezent, se derulează demolarea construcţiilor existente, dar care nu mai pot fi salvate sau folosite.

Conform proiectului de hotărâre, PUZ-ul vorbeşte despre o zonă mixtă, care va conţine locuinţe, instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general, spaţii de producţie, zona retail şi alte funcţiuni complementare acestora. Toate, pe terenul în suprafaţă totală de 111.870 mp unde a funcţionat în trecut fabrica PAL. Zona luată în calcul are la Nord – B-dul Dorobanţilor; la Sud – Str. Fluierului, Odessa, Zânelor; la Est – str. Gen. Avramescu; la Vest – Calea Călăraşilor. Din acelaşi document aflăm că, în prezent, pe terenul respectiv sunt înregistrate, în documente, 58 de construcţii, însă acestea fie nu mai există, fie sunt ruine şi trebuie demolate. Lucru pe care investitorul susţine că deja l-a început, scrie publicația amintită.

“Prin tema de proiectare pentru elaborarea PUZ, beneficiarul a adăugat o serie de cerinţe, dintre care cele mai importante sunt: suprafaţa care se va lua în considerare se extinde la 18,4 ha, cuprinzând zonele limitrofe terenului care a generat PUZ, terenuri ale căror mod de ocupare şi folosire influenţează realizarea PUZ-ului Complex Rezidenţial cu Funcţiuni Complementare. În afara funcţiunii de locuire individuală cu regim de înălţime P-P^2 etaje şi a locuirii colective (cu regim de înălţime între P^4e şi P^7e) în interiorul complexului vor fi amplasate dotări complementare constând în amenajare spaţii de retail şi/sau hotel de lux, centre de afaceri – reprezentanţe bănci. De asemenea, se solicită a fi amplasate dotări de cartier – complex multifuncţional civic (bibliotecă, club, sala de întruniri, alimentaţie publică). Modernizarea şi dezvoltarea circulaţiei va trebui să aibă în vedere înfiinţarea a două sensuri giratorii, unul în interiorul suprafeţei studiate, care să facă legătura fluent între traficul descărcat din Calea Călăraşilor pe Strada Forestieră spre Strada Debarcaderului cu preluarea traficului intern generat de formarea noilor străzi în interiorul suprafeţei de 11,18 ha, iar al doilea la intersecţia străzii General Avramescu cu Str. Debarcaderului pentru a satisface nevoia de fluidizare a intersecţiei”, se arată în proiectul de hotărâre. De asemenea, se precizează că circulaţia pietonală şi cea de biciclete vor fi prioritare, la fel cum vor putea fi prevăzute şi zone de parcări subterane/supraterane, spaţii verzi şi de joacă pentru copii.

“Trebuie create condiţiile deschiderii unor circulaţii pietonale însoţite de fâşii plantate care să facă legătura între Dunăre şi Parcul Monument. Terenul este situat între cartierul de locuinţe colective din Barieră şi Călăraşi IV. Se impune rezervarea spaţiului necesar pentru realizarea unei alei pietonale bogat plantate care să permită accesul locuitorilor din zona falezei spre parc. Legăturile rutiere principale au fost orientate până în prezent cu precădere pe direcţia Bariera Călăraşilor – Bulevardul Dorobanţilor- Strada General Avramescu, neglijându-se fluenţa circulaţiei pe trasee alternative. Va trebui urmărită o mai bună rezolvare a legăturilor rutiere pe direcţiile alternative ce pot fi înfiinţate prin prelungirea Străzii Forestieră până în Strada Debarcaderului care va colecta traficul pentru o zonă extinsă până spre Strada Celulozei, uşurând traficul din Bariera Călăraşilor. De asemenea, se vor creea condiţiile pentru legarea fluentă a traficului provenit din zona Şoseaua Vizirului cu Strada General Avramescu şi Strada Debarcaderului, formându-se astfel o legătură directă cu zona limitrofă malului Dunării”, se mai specifică în planul recent aprobat.