Ultimele informații despre intervențiile de la Podul Constanța

Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) la Podul Constanța din București au fost elaborate de SC PRO-PROIECT SRL IAŞI şi predate SRCF Bucureşti în lunile ianuarie, respectiv aprilie 2018.

După predarea de către prestator a Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, CFR SA a informat public, în data de 25 aprilie 2018, că până la demararea lucrărilor de reparaţii şi consolidare a Podului Constanţa, lucrări menţionate în cele două documente tehnice a fi executate, SRCF Bucureşti va face lucrări de intervenţie în zona podului, la km 4+327.

Intervenţiile s-au desfăşurat în perioada 29-30.04.2018 şi 01.05.2018 şi au constat în îndepărtarea bucăților de beton desprinse din structura podului și acoperirea armăturilor cu un strat de mortar, care are rolul de a proteja provizoriu zonele afectate, fără a afecta structura podului, până la efectuarea lucrărilor de reparații.

De asemenea, tot în data de 25 aprilie 2018, CFR SA a menţionat în comunicatul de presă că Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti continuă demersurile premergătoare programului de reparaţii la Podul Constanţa, prin elaborarea documentaţiei necesară lansării licitaţiei pentru proiectul tehnic şi execuţia lucrărilor, licitaţie estimată pentru semestrul II al acestui an.

În Expertiza Tehnică, elaborată de SC PRO-PROIECT SRL IAŞI, se menţionează necesitatea lucrărilor de reparaţii şi consolidare, măsurile stricte de trafic necesare în timpul execuţiei lucrărilor, precum şi perioada de valabilitate, de 3 ani, a acestei Expertize „în condiţiile în care nu se produce un seism mai mare de gradul 7 şi nu vor apărea degradări cauzate de situaţii excepţionale (accidente pe pasaj sau sub pasaj, transporturi grele sau agabaritice, deraieri de trenuri sau tramvaie)”.

CFR SA a invitat persoanele juridice sau fizice, care au solicitat Expertiza Tehnică, să consulte acest document la sediul SRCF Bucureşti, însă până în prezent nicio persoană nu a dat curs invitaţiei. În acest context, pentru documentarea corectă a cetăţenilor, Expertiza Tehnică poate fi consultată de orice persoană fizică sau juridică pe site-ul www.cfr.ro la domeniul Comunicare/Relaţii cu mass-media/Precizări 2018.