ARACO invocă recesiunea tehnică și cere ajutorul conducerii țării

Pornind de la radiografia actuală a contextului economico-social care evidențiază o serie de riscuri și vulnerabilități pentru sectorul de construcții din România, ARACO, membră a UGIR și FIEC, solicită decidenților politici – și în mod special Guvernului României, Parlamentului și Președinției – să adopte o serie de măsuri cu caracter de urgență, care să contribuie la relansarea dinamică a acestui sector de activitate de importantă strategică, după cum se arată într-un comunicat semnat de președintele ARACO, Laurențiu Plosceanu.
Măsurile solicitate sunt, în principiu, următoarele:
A. Promovarea și asumarea, începând cu 2019, a finanțărilor publice necesare pentru infrastructurile de transport, rutier și cale ferată, de energie, de mediu, învățământ și de servicii medicale!
B. Aprobarea prin proiectul de buget pentru 2019 a sumelor necesare finanțării proiectelor de interes național, regional și local.
C. Promovarea prin legislația secundară/terțiară a unor mecanisme clare de revizuire dinamică a prețurilor la contractele în execuție, precum și la contractele de lucrări viitoare.
D. Efectuarea cu celeritate a tuturor recepțiilor finale/parțiale în condițiile legale în vigoare, cu eliberarea corespunzătoare a garanțiilor constituite.
E. Semnarea, asumarea și implementarea a Pactului pentru infrastructură în România, propus partidelor politice de Coaliția pentru Dezvoltarea României, cu susținerea ARACO și ARIC.
F. Implementarea și monitorizarea dinamică a implementării Master Planului General pentru Transport.
G. Asigurarea că entitățile publice sau companiile deținute de stat nu beneficiază de avantaje ilegitime pentru proiectele de lucrări pe care le promovează și gestionează!
H. Convenirea și promovarea unor politici publice în materie de salarizare în construcții astfel încât, printr-o fiscalizare inteligent adaptată, să poată fi asigurate niveluri de salarizare nete în manoperă directă și indirectă competitive, care să permită stabilizarea forței de muncă, precum și atragerea de resurse umane suplimentare.
I. Finalizarea în 2019 a cadrului legal pentru certificarea operatorilor din construcții în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizate.
J. Clarificarea urgență a mecanismelor legate de aplicarea split TVA.
K. Relansarea negocierilor pentru convenirea și promovarea Codului Urbanismului și Construcțiilor.
L. Înființarea unei structuri guvernamentale distincte cu atribuții metodologice și de reglementare directe în ceea ce privește activitățile specifice sectorului de construcții.
Conducerea ARACO precizează și că aceste măsuri trebuie implementate de urgență, țînând cont de:
1. Declinul major al investițiilor publice (naționale, locale și comunitare) din ultimii doi ani.
2. Riscul potențial al declanșării unei noi crize financiare internaționale.
3. Riscul potențial al condiționării disponibilității resurselor financiare comunitare de respectarea statului de drept.
4. Dificultățile semnificative suportate de constructori din cauza absenței unui mecanism de revizuire dinamică a prețurilor în contracte.
5. Extinderea periculoasă a sub-bugetarii contractelor de execuție de lucrări publice.
6. Problemele pe care constructorii le întâmpina din partea entităților achizitoare în planul efectuării recepțiilor pe lucrări.
7. Modificările frecvente în materie de legislație primară și secundară pe achiziții publice.
8. Implementarea cu întârzieri inacceptabile a Master Planului General pentru Transport.
9. Menținerea pozițiilor abuzive ale entităților achizitoare cu capital public în materie de condiții contractuale, caiete de sarcini, etc.
10. Amplificarea efectelor negative ale crizei de personal calificat/necalificat pentru activitățile specifice sectorului de construcții.
11. Concurență neloială promovată de Primăria Municipiului București prin companiile municipale sau de către alte autorități cu capital public.
12. Absența progresului în planul promovării unor proceduri clare de certificare a capabilităților operatorilor din sectorul de construcții, precum și în elaborarea Codului Urbanismului și Construcțiilor.
În consecință, după cum se mai subliniază în comunicat, ARACO solicită Guvernului, Parlamentului și Președinției că, în parteneriat cu organizațiile patronale și profesionale relevante din România, să își asume și să promoveze măsurile invocate anterior pentru a reuși din 2019 că sectorul de construcții să iasă din recesiune tehnică, să își impună rolul de sector de importantă națională strategică și să putem astfel să asigurăm o dezvoltare necesară, sustenabilă și coerentă a tuturor infrastructurilor necesare acestei țări.