ANCPI a înregistrat în 2018 peste 500.000 de imobile, cu peste 31% mai multe faţă de 2017

În anul 2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a accesat fonduri europene pentru lucrări de cadastru general, urmând ca 660 de comune din România să fie cadastrate. Numărul imobilelor înregistrate prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) a ajuns la peste 1.165.000 și, tot anul trecut, ANCPI a eliberat online cel mai mare număr de extrase de carte funciară, aproape 500.000.

 ANCPI a înregistrat, în 2018, peste 500.000 de imobile, cu peste 31% mai multe față de 2017. Prin PNCCF, program susținut de Guvernul României, toate proprietățile sunt înregistrate gratuit pentru cetățeni în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările de înregistrare sistematică derulate în cadrul PNCCF sunt contractate de ANCPI sau de primării, la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale (UAT) sau la nivel de sector cadastral. Programul este finanțat din venituri proprii ale ANCPI și fonduri europene.

La finalul anului 2018, din totalul de 3.181 UAT- uri din România, 59 de comune din 21 de județe erau cadastrate în proporție de sută la sută, având o suprafață de peste 800.000 de hectare.

La 31.12.2018 erau înderularelucrări de înregistrarea imobilelor în 2.398 de UAT- uri, cu o suprafață de peste 5.000.000 de ha.

Din totalul de 9,57 de milioane de hectare de teren agricol care beneficiază de subvenții APIA, au fost înregistrate 3,72 de milioane de hectare (39%) și sunt în curs de contractare lucrări de înregistrare sistematică pentru încă aproximativ 4,10 milioane de ha (43%), cu termen de finalizare sfârșitul anului 2019, ceea ce reprezintă aproximativ 82% din totalul suprafeței subvenționate de APIA.

ANCPI a majorat, în 2018, suma pe care fiecare primărie o poate accesa la  155.000 de lei (comparativ cu 150.000 lei, în 2017 şi 135.000 lei, în 2016). Ca urmare, au fost semnate 2.131 de contracte de prestări servicii între primării și persoane fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică.

Tot din 2018, ANCPI a oferit edililor posibilitatea cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților. Astfel, pe lângă sumele primite prin PNCCF, primăriile pot contribui cu bani din bugetul propriu pentru a contracta firme pentru realizarea lucrărilor de cadastru. Până în prezent, 39 de UAT – uri din 20 de județe și-au manifestat intenția de a începe lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, în sistem de cofinanțare.

De trei ori mai multe extrase de carte funciară, eliberate online

Aproximativ 500.000 de extrase de carte funciară au fost eliberate, în 2018, pe platforma epay.ancpi.ro.  Numărul documentelor eliberate online, anul trecut, a fost de peste trei ori mai mare față de cel înregistrat în anul 2017 (125.434 de extrase de carte funciară). Documentele, care sunt acceptate în prezent de 18 instituții bancare și nebancare, pot fi obținute în doar câteva minute. Extrasul de carte funciară pentru informare eliberat online de platforma https://epay.ancpi.ro costă 20 de lei. Pe site-ul ANCPI găsiți și lista instituțiilor care acceptă extrasul de carte funciară eliberat online – (https://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/Institutii_26_11_2018.pdf).

Tot anul trecut, ANCPI a modificat legislația pentru a permite contractarea lucrărilor de înregistrare sistematică în zonele de deal, șes sau munte, prin majorarea sumei decontată de ANCPI pentru aceste lucrări, proporțional cu gradul de dificultate al terenurilor (conform O.U.G. nr 31/2018 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996), aceasta fiind cuprinsă între 60 și 132 de lei.

Totodată, ANCPI a accesat fonduri europene prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în AXA prioritară 11 din POR 2014-20. Proiectul, al cărui beneficiar este ANCPI, finanțează lucrări de înregistrare sistematică, în 660 de UAT – uri din mediul rural. Astfel, în 2018, au fost începute procedurile de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică în 194 UAT- uridin cele 660 selectate. În cursul anului trecut nivelul de absorbție a fost de peste 87 de milioane de lei, cu peste 74% mai mult față de suma prevăzută pentru rambursare.