ANCPI, anunț de licitație pentru cadastru în 24 de de UAT

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a inițiat procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 24 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din șase județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile.

ANCPI a publicat în data de 03.07.2019, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1012622 – “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor Etapa 1 – 24 UAT – uri Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Achizițiile se desfășoară pe loturi, fiecare UAT reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a celor 24 de comune împărțite în 24 de loturi este de 195.870 de hectare. Valoarea totală estimată este de 25.658.970 de lei fără TVA, iar finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale pentru fiecare lot pentru o perioadă de 24 de luni.

Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr. 2019/S 126-308626, astfel încât la procedură poate avea acces orice operator din țară sau din străinătate care îndeplinește cerințele solicitate de ANCPI.