Impactul alunecărilor de teren asupra infrastructurii rutiere si importanța unui asset management integrat

În ciuda informațiilor abundente privind alunecările de teren și pericolul de alunecare a terenurilor, în Romania, se cunosc puține despre impactul direct al alunecărilor de teren asupra rețelelor rutiere, asupra costurilor economice conexe și cum ar putea fi contracarate printr-un asset management profesionist, de la planificarea proiectului de infrastructură rutieră până la exploatare.

În multe țări în curs de dezvoltare, construcția de drumuri locale, autostrăzi și drumuri forestiere în bazinele hidrografice și zonele montane reprezintă cele mai importante elemente declanșatoare de alunecări de teren. Aceste infrastructuri pot duce la rate mai mari de eroziune și sedimentare.

Implementarea unui Plan de asset management pentru Gestionarea riscului de hazard și gestionarea resurselor rutiere reziliente poate fi doar binevenită din partea autorităților gestionare de infrastructură.

Un astfel de proiect, de Plan de Management integrat analizează datele existente privind riscul de alunecare a terenului; identificarea zonelor hot spot, a sistemelor de avertizare timpurie și a măsurilor relevante de atenuare ; și bineînțeles identifică instituțiile și organizațiile de sprijin.

Acesta va consilia proiecte în derulare și va evalua continuu, va consilia autoritatea gestionara a infrastructurii rutiere cu privire la examinarea riscului de schimbări climatice și reducerea impactului alunecărilor de teren asupra dezvoltării infrastructurii rutiere. În cele din urmă, un astfel de plan de management integrat se va baza pe rezultatele cartografierii alunecărilor de teren(hărți de risc) elaborate de către autorități și pe colectarea continuă a datelor din teren, care vor sta la baza planului de asset management și la proiectele de infrastructură viitoare.

Obiectivele vor fi atinse prin aplicarea evaluării vulnerabilității climatice și seismice pe anumite drumuri. Riscurile climatice vor fi determinate pe baza precipitațiilor, a geologiei, a utilizării terenurilor, a densității populației și a nivelului sărăciei. Vor fi identificate zonele cu impact / puncte fierbinți și vor fi propuse activitățile de reducere a riscurilor. Autoritățile relevante responsabile cu infrastructura rutieră ar putea fi apoi consiliate cu privire la constatările și modalitățile de evaluare a riscurilor, vulnerabilităților și pregătirea planurilor de reducere și monitorizare a hazardului.

Proiectul ar putea avea o abordare inovatoare, peisagistică. Un alt aspect benefic pe care un astfel de plan de management l-ar putea avea este aducerea tuturor părților interesate relevante în jurul mesei pentru a adopta o abordare pro activă a planificării de reducere și monitorizare a riscurilor de alunecări de teren.

SIXENSE – Mariana Garștea, Director General Romania & SEE