S-au depus oferte la licitațiile pentru SF necesare modernizării liniei CF Focșani – Roman – Iași – Frontieră

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA vă informează că 6 companii de profil/asocieri
de firme au depus oferte în cadrul celor două licitații publice, organizate de companie, pentru
realizarea studiilor de fezabilitate necesare modernizării liniei de cale ferată Focșani – Roman –
Iași – Frontieră (263 km).

Studiile de fezabilitate, cu o valoarea financiară estimativă de 39,8 milioane RON, fără TVA, au
drept scop modernizarea infrastructurii feroviare pentru viteza maximă de circulație a trenurilor de
călători cu 160 km/h și viteza maximă proiectată de circulație cu 200 km/h, conform parametrilor
tehnici prevăzuţi de standardele şi cadrul legislativ şi de reglementare naţional şi european.
Procedurile de licitații pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, aferente tronsoanelor Focșani –
Roman (147 km) și Roman – Iaşi – Frontieră (116 km), care au avut termen de depunere a ofertelor pe
data de 10 septembrie, respectiv 18 septembrie 2019, sunt în etapa de verificare a documentelor de
calificare, în derulare fiind, de asemenea, și procedura de licitație publică pentru elaborarea studiului
de fezabilitate, necesar modernizării tronsonului Ploiești Triaj – Focșani (143 km), care are termen de
deschidere a ofertelor, 17 octombrie 2019.
Procedurile de licitație au fost organizate pe 3 tronsoane, astfel:
►Focșani – Roman (147 km)
Valoare estimată: 20.382.204,15 RON (fără TVA)
Durata contractului: 23 luni
Finanțare: programe din Fonduri de Coeziune (FC)
Stadiu: verificarea documentelor de calificare.

►Roman – Iaşi – Frontieră (116 km)
Valoare estimată: 19.411.623 RON (fără TVA)
Durata contractului: 23 luni
Finanțare: programe din Fonduri de Coeziune (FC)
Stadiu: verificarea documentelor de calificare.

►Ploiești Triaj – Focșani (143 km)
Valoare estimată: 19.827.586,35 RON (fără TVA)
Durata contractului: 23 luni
Finanțare: programe din Fonduri de Coeziune (FC)
Termen de deschidere a ofertelor: 17 octombrie 2019.

 

Linia de cale ferată Ploiești Triaj – Focșani – Roman – Iași – Frontieră (406 km),
situată pe ruta Coridorului IX de transport, este o linie importantă a rețelei de cale ferată din
România, deoarece preia traficul internațional european de pe cele 2 coridoare centrale aflate pe
teritoriul țării noastre și asigură legătura Coridorului Rhin – Dunăre (fostul Coridor IV) cu țările din

Data fiind importanța strategică a acestei linii de cale ferată, operatorii economici trebuie să respecte,
în cadrul etapei de elaborare a studiilor de fezabilitate, prevederile actelor normative şi
reglementările specifice infrastructurii feroviare/construcții, în vigoare, în vederea prezentării unui
proiect ˮmaturˮ, care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico –
economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului
de investiție, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și
Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României,
inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea staţiilor de cale ferată.