Pregătirea proiectului de Autostradă Sibiu-Pitești și construcția Secțiunilor 1,4 și 5

CNAIR, în calitate de Beneficiar al finanțării și Ministerul Transporturilor, în calitate de organism intermediar pentru transport,  au convenit  încheierea Contractului de Finanțare nr. 48 pentru proiectul „Pregătirea proiectului de Autostradă Sibiu-Pitești și construcția Secțiunilor 1,4 și 5” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, O.S.1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T CENTRALĂ.

Obiectivul general al proiectului  este de a îmbunătăți eficiența economică a transportului românesc prin scurtarea timpului de călătorie între Sibiu-Pitești și implicit asigurarea conectivității la nivel național.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :
1. Realizarea Secțiunii 1, Sibiu-Boița, având ca principale caracteristici: construcția a 13,170 km de autostradă nouă de 2×2, a 4 poduri, a 3 pasaje superioare, a 3 viaducte, a unui spații de servicii, a 2 intersecții rutiere și a unui centru de coordonare și întreținere;
2. Realizarea Secțiunii 4, Tigveni-Curtea de Argeș, având ca principale caracteristici: construcția a 9,86 km de autostradă nouă de 2×2, a unei intersecții rutiere, a 4 poduri, a 2 pasaje superioare, a 6 viaducte și un tunel;
3. Realizarea Secțiunii 5, Curtea de Argeș-Pitești, având ca principale caracteristici: construcția a 30,351 km de autostradă nouă,a 3 intersecții rutiere, a 12 poduri, a 3 pasaje superioare, unui viaduct, a unei zone de parcare, a unui spații de servicii și a două centre de coordonare și întreținere.

Valoarea totală a  proiectului este de 6.323.405.643,78 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-4.149.050.858,97 lei, 15% contribuția proprie-732.185.445,69 lei, restul de 1.442.169.339,12 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Perioada de implementare a proiectului este de 103 luni, respectiv între data de 16.06.2015 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.