Metrorex plătește 6,7 milioane de lei pentru îmbunătățirea serviciilor la Magistrala 2

Metrorex informează că a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice anunțul de participare pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială având ca obiect: Servicii de consultanță, asistență tehnică și supervizare lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2. Berceni – Pipera. Înlocuire cale de rulare și instalații pe interstații”.

       Procedura de atribuire aplicată pentru achiziția serviciilor mai sus menționate este de tip ”licitație deschisă”, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 16.03.2020, ora 15:00.

       Valoarea estimată a contracului este 6.702.324,02 lei fără TVA. Sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit sunt asigurate de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile în cadrul POIM 2014 – 2020. Durata estimată a contractului este de 108 luni.

       Contractul prevede asigurarea serviciilor de consultanță, asistență tehnică și supervizarea lucrărilor necesare implementării proiectului de modernizare (înlocuire) a căii de rulare și a instalațiilor de pe interstații de pe Magistrala 2 de metrou. Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători de pe Magistrala 2 de metrou va aduce beneficii prin creșterea frecvenței de operare, reducerea duratei de deplasare cu metroul, creșterea gradului de confort al călătorilor, diminuarea cheltuielilor de operare și întreținere pentru Magistrala 2, dar și creșterea gradului de siguranță în exploatare.