Casa de Cultură din Beiuș va fi modernizată cu bani europeni

A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizare și dotare Casă de Cultură și amenajare spațiul urban aferent în municipiul Beiuș”, beneficiar fiind municipiul Beiuș, cod SMIS 123136.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a Proiectului este de 49 luni, respectiv între 1 Martie 2018 și 31 Martie 2022.

Valoarea totală a proiectului este de 12,627,365.21 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Devoltare Regională este de 10,729,015.53 lei.