Magistrala 5 de metrou este gata și a fost pusă în funcțiune

Marți, 15 septembrie, Metrorex a pus în funcțiune Magistrala 5 de metrou:  Secțiunea Râul Doamnei – Eroilor (cod SMIS 2014+111687). Aceasta oferă o cale de transport de mare capacitate și un mijloc de legătură între zona de sud-vest a Bucureștiului (Cartierul Drumul Taberei) și centrul orașului, pe o lungime de circa 7 km, 10 stații de metrou.

Prin această punere în funcțiune, atractivitatea generală a rețelei de metrou crește semnificativ, în special pentru locuitorii din zona cartierului Drumul Taberei, iar transportul de suprafață atât cel public, cât și cel privat este degrevat considerabil.

Secțiunea Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv stația și depoul Valea Iolomiței este finanțată din fonduri externe nerambursabile în cadrul POS-T 2007 – 2013, POIM 2014-2020 (85%) și de la bugetul de stat (15%).

Valoarea proiectului, aprobat prin H.G. nr. 374/2019 este de cca. 3,2 miliarde lei.

Valoarea eligibilă a proiectului este de cca. 2,3 miliarde lei, din care contribuția Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune (în cuantum de 85% din valoarea eligibilă a proiectului) este de cca. 2 miliarde lei.

         Lucrările proiectul de investiții au început în noiembrie 2011.

Obiectivele specifice ce au fost atinse prin punerea în funcţiune a Magistralei 5 – Secțiunea Râul Doamnei – Eroilor de metrou:

  • Facilitarea legăturii dintre vestul şi centrul oraşului, prin intermediul unei linii de transport cu metroul cu o lungime construită de cca. 7 km, un număr de 10 stații, un depou şi o galerie de legătură.
  • Asigurarea unei linii de transport cu metroul ce oferă o viteză maximă de 80km/h, la un interval optim de urmărire între trenuri, pe secţiunea Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv Valea Ialomiţei. În faza finală, trenurile vor putea circula la un interval de succedare de 2 minute.
  • Îmbunătăţirea confortului călătorilor şi a eficacităţii traficului prin asigurarea unui sistem de transport ce îmbunătăţește durata de deplasare pe coridorul deservit (de la stațiile terminus, Valea Ialomiței și Râul Doamnei până la stația Eroilor), de la 32 de minute la 12 minute.

Prin atingerea acestor obiective specifice, proiectul contribuie implicit la realizarea următoarelor obiective generale:

  • Creşterea eficienţei transportului din punct de vedere al vitezei, prin economia de timp pe care o va asigura noua magistrală de transport subteran.
  • Creşterea atractivităţii transportului cu metroul, comparativ cu transportul rutier, în consecinţă, reducerea numărului de accidente, reducerea degradării

tramei stradale, realizarea de economie de carburanţi şi întreţinere, reducerea timpilor de deplasare etc.

  • Reducerea poluării (gaze de eşapament, zgomot, vibraţii) prin degrevarea transportului de suprafaţă atât public, cât şi privat, cu implicaţii importante asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii și condiţiilor de mediu.