ASE a construit un cămin cu 13,7 milioane de lei. Imobilul are 7 săli destinate incubatoarelor de afaceri

Academia de Studii Economice din Bucureşti inaugurează pe 27 septembrie un nou cămin, pe strada Occidentului nr. 7, sectorul 1, conform unui anunţ al universităţii. Imobilul este cel de-al 16-lea cămin al universităţii şi este destinat doctoranzilor şi angajaţilor ASE. Clădirea are 6 etaje şi o suprafaţă de 5505 mp. Valoarea totală a investiţiei este de 13,7 milioane de lei.

Imobilul are 7 săli destinate incubatoarelor de afaceri, 87 camere, 7 apartamente, 5 săli de lectură, iar la ultimul etaj se află un restaurant.

Finanţarea acestui obiectiv s-a realizat din împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, din bugete locale şi din alte surse legal constituite.