Clădirea Muzeului Național George Enescu-Palatul Cantacuzino va fi consolidată și restaurată

În cadrul ultimei ședințe, printr-o Hotărâre de Guvern, Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, restaurare și amenajare a Muzeului Național George Enescu-Palatul Cantacuzino”, proiect ce vizează consolidarea, restaurarea și amenajarea Palatului„Cantacuzino”, a Casei memoriale „George Enescu” și a anexei, ce compun ansamblul muzeal.

Palatul „Cantacuzino” a fost construit între anii 1898-1900, după proiectul arhitectului I.D. Berindey, împreună cu o serie de remarcabili colaboratori precum G.D. Mirea, Costin Petrescu, Arthur Verona, Nicolae Isidor Vermont pentru picturile monumentale, Frederick Stork și Emil Wilhelm Becker pentru sculpturi și Casa „Krieger” din Paris pentru decorația interioară, tapiserii, candelabre, lămpi, vitralii etc.

Din cauza duratei de exploatare de peste 100 de ani, este evidentă o degradare generală la toate categoriile de lucrări interioare și exterioare, fiind grav afectată imaginea arhitecturală și artistică.

Clădirea va fi supusă unui amplu proces de cercetare și analizare, revizuire, restaurare și refacere a tuturor componentelor și detaliilor arhitecturale, de la soclul clădirii până la învelitoarea din tablă de zinc, la tâmplăria din lemn sau metal a ușilor și ferestrelor, la pardoseli și tencuieli. Prin lucrările executate în anii ’90 (arhitectură, structură, instalații), nu s-au eliminat toate deficiențele de care suferă clădirile și incinta. Astfel, lucrările de componente artistice au rămas în totalitate nerezolvate. Întrucât fațadele, volumetria spațială interioară cu decorația în stucatură și pictura murală constituie valoarea arhitecturală a monumentului, lucrările de consolidare se vor executa fără afectarea lor.

Prin măsurile propuse se urmărește ca acest monument istoric de notorietate, unic în Europa, să fie redat vieții culturale și urbane pentru a găzdui activități socio-culturale de anvergură.
Valoarea totală aprobată a investiției este de aproximativ 45,41 milioane de lei, inclusiv TVA. Lucrările sunt estimate a se desfășura pe o perioadă de 24 de luni de la data semnării contractului de execuție.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), derulat conform HG nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi BDCE, destinat finanţării Proiectului F/P 1562(2006) privind reabilitarea monumentelor istorice din România, cu completările ulterioare, și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.