Karpaten Turism ridică un hotel la Sibiu pe locul unde se află o casă

Compania Karpaten Turism din București, înființată de Gheorghe Mărginean, va construi un hotel cu 70 sau 80 de camere la Sibiu la intersecția bulevardului Vasile Milea cu strada Oncești (aproximativ vizavi de localul McDonald’s), scrie Turnul Sfatului. “Deși intenția inițială a beneficiarului a fost de a se realiza 80 de camere, datorită POT-ului și CUT-ului, dacă acestea nu se modifică printr-un PUZ, considerăm că nu se pot realiza mai mult de 70 de camere. Numărul efectiv nu se poate stabili decât odată cu proiectarea efectivă a imobilului“, se arată în documentația de urbanism.

Terenul pe care urmează să fie ridicat acest hotel este unul de 1.323 de mp, în acest moment pe teren fiind ridicată o casă degradată ce urmează a fi demolată. Documentația urbanistică propune un procent de ocupare a terenului de 40% și un coeficient de utilizare a terenului de 1,6. În metri pătrați, construcțiile ar urma să ocupe 529 de mp, asemenea parcărilor și drumului de acces, pentru spații verzi fiind rezervați 265 de mp.

Potrivit actualei documentații, capacitatea maximă a hotelului va fi de 140 de persoane, alături de care în hotel să se mai afle zece angajați.

Accesul la bulevardul Vasile Milea nu se poate face, deocamdată, direct. “Deoarece între terenul SC Karpaten Turism și trotuarul de la bulevardul Vasile Milea este o porțiune de teren de circa 140 de mp și circa cinci mp, în proprietatea Primăriei Sibiu, teren care datorită pantei și dimensiunilor nu poate fi utilizat de Primărie, s-a solicitat cumpărarea acestuia de către SC Karpaten Turism, în principal pentru asigurarea accesului pietonal din bulevardul Vasile Milea“, se arată în planul urbanistic de detaliu (PUD) elaborat pentru această investiție.

Accesul mașinilor urmează a fi realizat din strada Oncești, iar numărul locurilor de parcare propus pe această latură este de nouă pentru autoturisme sau două autocare. “Se menționează că sistemul de cazare a hotelului va fi prioritar pentru grupuri de turiști care se deplasează cu autocarul și în proporție foarte mică cu autoturisme. Totuși, la proiectarea obiectivului, în cazul în care nu se va lua în considerare specificul deplasării turiștilor cu autocarul se va ține seama de prevederile Regulamentului local de urbanism. Astfel, se pot asigura 18 locuri de parcare în subsol, plus două locuri de parcare în fața hotelului, plus 13 locuri în curte, plus nouă locuri de parcare pe retragerea de trei metri“, scrie în PUD-ul supus dezbaterii autorităților locale și citat de publicația amintită.