Proiect pentru creșterea eficienței blocurilor din Cluj-Napoca

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiului Cluj-Napoca în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4819/18.03.2019, Cod SMIS 117144, pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al investiției reprezintă creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1: Scăderea cu aprox. 57,17% a nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră, respectiv cu 547,14 echivalent tone de CO2, de la 957,09 la 409,95 echivalent tone de CO2 în ceea ce privește clădirile rezidențiale selectate din Municipiul Cluj-Napoca. Prin realizarea pachetului de măsuri de creștere a eficienței energetice propus, consumul anual specific de energie al clădirii/blocului va fi redus, în consecință va scădea și nivelul gazelor cu efect de seră asociat consumurilor energetice necesare asigurării condițiilor de trai adecvate. Pentru cele 5 clădiri componente, măsurile de intervenție propuse conduc la o scădere medie a emisiilor echivalent tone CO2 cu 42,76% față de emisiile inițiale. Într-o mai mică măsură vor contribui și măsurile conexe, care indirect conduc la scăderea consumurilor anuale specifice de energie ale clădirilor.

Obiectiv specific 2: 282 gospodării din Municipiul Cluj-Napoca cu clasă de performanță energetică mai bună. Prin realizarea termoizolării adecvate a părții vitrate și a părții opace a fiecărui bloc, alături de măsurile de reparare a acoperișului, izolare a planșeelor peste subsol și peste ultimul nivel, fiecare dintre clădirile / blocurile incluse în cererea de finanțare va înregistra valori mai mici ale consumurilor de energie pentru încălzire și pentru prepararea apei calde de consum menajer, ceea ce duce la un consum anual specific de energie mai redus și implicit la atribuirea unei clase de performanță energetică superioară, pentru toate cele 282 gospodării din cele 5 blocuri. Într-o mai mică măsură vor contribui și măsurile conexe, care indirect conduc la scăderea consumurilor anuale specifice de energie ale clădirilor.

Valoarea totală a proiectului este de 5.579.654,27 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 5.367.922,80 lei din care:

• 2.737.640,65 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională

• 483.113,03 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național

• 2.358.900,59 lei cofinanțare din bugetul Municipiului Cluj-Napoca

Data începerii și finalizării proiectului:

Începere proiect: 18.03.2019

Finalizare proiect: 31.01.2021