Westhouse Group dezvoltă un proiect rezidențial pe malul lacului Siutghiol

Compania Westhouse Group SRL dorește să dezvolte pe malul lacului Siutghiol p
În ședința tehnică a Agenției de Mediu Constanța, de la începutul lunii martie, s-a analizat solicitarea firmei de modificare a PUZ-ului aprobat prin HCL din 1.08.2017, prin completare funcțiunilor cu locuințe colective mici, fără modificarea indicatorilor urbanistici. Investiția este realizată în orașul Ovidiu, zona Popas Cișmea, pe malul lacului Siutghiol.

Suprafața terenului care a generat PUZ-ul este de 50.799 mp, vecinătățile fiind: la nord – cartier locuințe individuale Ovidiu Sud, la Sud – Popas Cișmea, la Est – lacul Siutghiol, la Vest – DN 2A. Se propun un 8 loturi de locuințe colective, dintre care cu parter și servicii – un lot, iar restul de 7 loturi vor avea posibilitatea de amenajare opțională a parterului cu dotări comerciale și servicii.

Lista zonelor funcționale, potrivit PUZ-ului este următoarea: zona locuințelor colective cu regim de înălțime D+P+4 etaje, zona pentru învățământ loc de joacă; zona locuințe individuale cu regim de înălțime P+1 etaj, P+2 etaje, zona pentru alimentație publică cu cazare. Investitorul propune un număr de 109 loturi pentru locuințe individuale izolate sau cuplate. Accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație special amenajat și va fi dimensionat astfel încât să satisfacă nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcelă, în funcție de capacitatea clădirilor. Pentru un apartament de 100 mp va fi asigurat un loc de parcare, pentru un apartament de maxim 150 mp vor fi asigurate 2 locuri de parcare, iar pentru un apartament de 200 mp – 3 locuri de parcare.

Westhouse Group SRL este controlată de RomReal Ltd, cu sediul în Insulele Bermude, mai arată publicația amintită.