Trei companii și-au depus ofertele pentru construcția centrului de date al BNR de la Târgu Jiu

Banca Națională a României (BNR) intenționează să ridice un centru de date în municipiul Târgu Jiu și a primit în acest sens trei oferte pentru construirea clădirii de birouri. Bugetul alocat investiţiei este estimat la 15,5 milioane de lei, fără TVA, iar lucrările de execuţie se vor derula pe o perioadă de doi ani.

Ofertele au fost depuse Octagon Contracting & Engineering și asocierile formate din Recon și Secant Security, respectiv Alcons Engineering și General ME.EL Electric. „Contractantul se obligă să execute pe riscul său lucrările de amenajare a centrului de date la Agenția BNR Gorj, situată în Târgu Jiu, strada Geneva 4, asigurând finalizarea acestora și remedierea oricăror defecte ale lucrărilor în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și în baza prevederilor Legilor nr. 50/1991 și nr. 10/1995, a propunerii tehnice și propunerii financiare, întocmite în baza proiectului tehnic elaborat de SC Atrium SRL Târgu Jiu“, se arată în proiectul de contract întocmit de instituție.

Conform documentului amintit, BNR elaborează, aplică și răspunde de politica monetară și de curs de schimb, de autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, de promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare, precum și de administrarea rezervelor internaționale ale României. De asemenea, BNR sprijină politica economică generală a statului, fără a prejudicia îndeplinirea obiectivului său fundamental privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Este de amintit că BNR a mai construit la Tismana, în Gorj, un Muzeu al Tezaurului.