Portul Oltenița a fost reabilitat și a devenit cel mai modern de la Dunăre

Portul Oltenția a fost reabilitat în urma unei investiții de peste 24 milioane de lei pentru asigurarea creșterii traficului porturar, reducerea costurilor de exploatare și sporirea condițiilor pentru atragerea de investiții în zonă. Proiectul, realizat de Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (APDF), a constat în refacerea peretelui în zona danelor de mărfuri şi pasageri, construirea unei estacade, racordul construcţiilor reabilitate cu partea de mal, accesori de cheu.

Directorul APDF Giurgiu, Matei Cristian, spune că în acest mod, Olteniţa a devenit cel mai modern port de la Dunăre. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport” şi Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu au aprobat, în martie 2012, demararea lucrărilor de infrastructură în portul Olteniţa, la km 430 pe malul stâng al Dunării(Coridorul Pan European de transport VII), scrie Adevărul.

Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare în portul Olteniţa” a avut un buget total de 24.603.881 lei, din care 12.096.760 lei, respectiv 14.848.008 lei(85%) au constituit finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la bugetul de stat.

În cadrul proiectului s-au executat lucrări de construcţii de acostare, instalaţii electrice, instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare, semnalizarea navigaţiei, după cum urmează: lucrări de refacere pereu în lungime de 200 m(danele 7 şi 8); execuţie cheu estacada de 80 m (dana 8); lucrări de reabilitare a pereului existent pe lungimea de 425 m (danele 3, 4, 5 şi 6 şi 60 m din dana 2), inclusiv racordul din aval în lungime de 40 m. De asemenea, au fost realizate instalaţii electrice – iluminat electric pentru danele 1, 2, 3 şi 8 cu stâlpi de iluminat cu înalţimea de aproximativ 10 m; instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare – reţele alimentare cu apă potabilă; reţele alimentare cu apă de incendiu; reţele canalizare pluvială; semnalizarea navigaţiei pe timpul lucrărilor de construcţii. Acest proiect a fost depus în cadrul Axei Prioritare 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3 „Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene”. Lucrările au început în 15 iunie 2012, iar proiectul a fost finalizat în octombrie 2016.