Lucrările la un sector de pe autostrada Lugoj-Deva sunt aproape de finalizare

Lucrările de pe sectorul de autostradă Lugoj-Deva, respectiv Traian Vuia – Margina, pe o lungime de 15 km, sunt în curs de finalizare astfel încât acest sector să poată fi utilizat de către participanții la trafic. Acest fapt va fi realizat imediat după clarificarea tuturor aspectelor de natură juridică, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Refuzul de viză pentru Recepția la terminarea lucrărilor, este invocat de faptul că ‘dispozițiile legale, așa cum sunt prevăzute de Legea 10/1995, recent modificată și republicată în septembrie 2016, nu fac referire în mod expres la recepționarea parțială, ci doar asupra unor lucrări prevăzute într-un contract’. Regulamentul de recepție aprobat prin H.G. 273/1994 nu a fost încă actualizat, drept pentru care se vor putea na?te multe interpretări ulterioare dăunătoare companiei. Astfel, ‘efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, investitorul, în speță Compania, va fi pusă în posesie, iar toate riscurile dării în funcțiune a unor părți din lucrare, fără a se respecta prevederile legale, vor fi preluate tot de Companie’.

În acest caz, ‘contractul este un tot unitar și nu a fost elaborat și întocmit pentru a putea fi monitorizat separat, adică o parte în perioada de garanție și o parte în perioada de execuție. Potrivit art. 52, alin. (11), lit. b) din Legea finanțelor publice, nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea avansului se face potrivit prevederilor contractuale. Astfel, având în vedere faptul că este guvernat de prevederile FIDIC, recuperarea avansului se va face justificat și prin deducere din Certificatul de plată, până la data emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Dispozițiile legale menționate, raportate la decizia care a fost transmisă pentru acordarea vizei de legalitate, creează dificultăți în ceea ce privește modalitatea de recuperare a avansului, ținând cont de faptul că momentul la care trebuie raportată recuperarea avansului nu este cert în situația mai multor recepții la terminarea lucrărilor’.