Transelectrica a recepționat lucrările de modernizare a unei stații din nordul țării

Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA a inaugurat vineri, 27 iulie 2018, lucrările de modernizare realizate la Stația electrică de transformare 400/220/110/20 kV Suceava, un important nod al Rețelei Electrice de Transport care asigură funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național și face legătura între provinciile istorice ale țării.

Demarate în august 2015, lucrările de modernizare au vizat nivelele de tensiune de 110 kV și 20 kV și au fost executate de asocierea Siemens SRL – EMSESNS PROD SRL. Investiția are o valoare de peste 24 de milioane de lei și este realizată integral din fonduri proprii ale Companiei. Stația 400/220/110/20 kV Suceava este un important nod energetic din nordul țării atât pentru viitoarea LEA 400 kV Gădălin-Suceava, care va închide inelul de 400 kV între Moldova și Ardeal, cât și pentru viitoarea LEA 400 kV Suceava-Bălți, parte din proiectul de interconectare a sistemelor electroenergetice din România și din Republica Moldova.

Lucrările de modernizare au constat, în principal, în înlocuirea de echipamente primare, înlocuirea instalațiilor de protecție și automatizări existente cu un sistem de comandă – control integrat, ceea ce va conduce la creșterea siguranței în funcționare, precum și la reducerea costurilor de mentenanță. Stația Suceava, aflată în exploatarea Sucursalei de Transport Bacău a CNTEE Transelectrica SA, funcționează pe patru nivele de tensiune 400/220/110/20 kV și alimentează consumatorii din județele Botoșani și Suceava. Stațiile de 400 și 220 kV au fost modernizate într-o primă etapă, în perioada 2009-2011, în cadrul proiectului „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Gutinaș – Bacău Sud – Roman Nord – Suceava din Sistemul Național de Transport a Energiei Electrice”.

Prin stația 110 kV se asigură alimentarea zonei de consum Moldova Nord și racordarea CET Suceava la Sistemul Electroenergetic Național, iar stația 20 kV asigură alimentarea unor consumatori locali și alimentarea serviciilor proprii ale stației 110/20 kV Suceava. Stația electrică de transformare 110/20 kV Suceava a fost pusă în funcțiune în 1968; tensiunea de 220 kV a fost introdusă în anul 1975, iar din anul 2009 în stația Suceava a fost introdusă și tensiunea de 400 kV. De asemenea, în Stația Suceava a fost introdusă pentru prima dată în România, în anii ’80, informatica de proces în instalațiile electrice.

Sucursala de Transport Bacău are activitate pe teritoriul a șase județe și exploatează opt stații electrice de transformare și 1086,3 kilometri de linii electrice aeriene cu tensiuni de 110 kV, 220 kV și 400 kV.

Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA este operatorul de transport și de sistem din România, care gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă rețeaua de transport care cuprinde 81 de stații electrice de transformare, cu o capacitate de peste 38.000 MVA și 8.834,4 kilometri de linii electrice aeriene de 100/220 kV, 400 kV și 750 kV, aflate în gestiunea a opt sucursale de transport.