Transelectrica a început lucrările la LEA 400kV Porțile de Fier-Reșița

Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a organizat luni, 30 septembrie, o vizitã de lucru pe șantierul Liniei Electrice Aeriene 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița, componentã a trecerii la 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Sãcãlaz – Arad, parte din proiectul de închidere a Inelului de 400 kV al României, în zona de vest și sud-vest. Cu acest prilej, participanții la vizita de lucru au asistat la ridicarea stâlpului 131 de pe traseul liniei.

Obiectivul de investiții aduce o contribuție semnificativã la creșterea performanțelor rețelei, dar și la creșterea capacitãții de racordare la rețea atât pentru noi consumatori de energie care doresc sãși dezvolte activitãțile în zona de vest și de sud-vest, cât și pentru racordarea de surse de producere a energiei electrice, în special a celor regenerabile. Realizarea acestui obiectiv de investiții, corelat cu retehnologizarea Stației Electrice de Transformare Reșița și interconexiunea cu Serbia prin Linia Electricã Aerianã 400 kV Reșița – Pancevo, va conduce la o creștere semnificativã de pânã la 500 MW atât a capacitãții de preluare de consumatori noi, de surse noi de producere a energiei electrice, cât și a capacitãții de transport transfrontalier. Aceste capacitãți vor crește pânã la 1000 MW, la finalizarea întregului Ax Banat Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Sãcãlaz – Arad. Aceste proiecte de investiții majore creeazã premisele unei dezvoltãri economice durabile.

Constatãm cã existã o disproporție în ceea ce privește producția de energie electricã în România. Discutãm despre 80% din producția realizatã în partea de sud și numai 20% în partea de nord. Inelul de 400 de kV va îmbunãtãți conexiunea pe partea de vest și sud-vest, cu Europa. Inelul de 400 kV înseamnã, de fapt, pe de o parte creșterea siguranței în alimentare, pe de altã parte integrarea resurselor regenerabile. De asemenea, Inelul de 400 kV al României contribuie la integrarea pieței de energie electricã autohtonã în ceea ce numim piața europeanã a energiei electrice”, a declarat Bogdan Constantin ANDRONIC, secretar de stat în Ministerul Economiei, reprezentant al Guvernului României.

Având în vedere ritmul mai accelerat al creșterii economice din zona de vest a țãrii, acest proiect se înscrie în seria celor care vor dezvolta infrastructura necesarã sustenabilitãții și continuãrii investițiilor în economie. Dificultãțile și provocãrile construcției acestui proiect de anvergurã naționalã și de o complexitate tehnicã ridicatã nu ar fi putut fi depãșite fãrã dãruirea și perseverența profesioniștilor care însuflețesc Transelectrica, fãrã reperele profesionale și modelele umane care îi ghideazã în activitatea lor. Faptul cã aceastã linie electricã aerianã, cu o însemnãtate deosebitã pentru economia naționalã, se materializeazã este meritul zecilor de experți excepționali care contribuie la realizarea tuturor obiectivelor de investiții ale Companiei”, a declarat Claudia-Gina ANASTASE, Președinte Directoratului CNTEE Transelectrica SA.

Obiectivul de investiții Linia Electricã Aerianã 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița este un proiect cu o valoare de peste 122 de milioane de lei, alcãtuit din douã tronsoane: o construcție nouã cu 259 de stâlpi (tronsonul Porțile de Fier – Anina) și modernizarea unei linii existente de 142 de stâlpi (tronsonul Anina – Reșița). Lungimea totalã a liniei va fi de 117 kilometri.

Linia Electricã Aerianã 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița va aduce un beneficiu semnificativ în alimentarea cu energie electricã a consumatorilor din zona de vest și sud-vest a României, în prezent, aceasta fiind o zonã deficitarã în ceea ce privește sursele de energie electricã. De asemenea, aceastã linie va avea o contribuție însemnatã la creșterea capacitãții de interconexiune de pe granițele de sud-vest și vest ale României și implicit a tranzacțiilor transfrontaliere în beneficiul utilizatorilor racordați la rețea.

Lucrãrile de construcție a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița sunt executate de Asocierea ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI – ROMELECTRO S.A, cu subcontractanți: EMFOR MONTAJ SA, SC ELECTROMONTAJ SA Sibiu și SC ELECTROMONTAJ SA Cluj, cu aportul consultantului GOPA – International Energy Consultants GmbH ROENG T.E.C. Proiectarea liniei a fost realizatã de cãtre Institutul de Studii și Proiectãri Energetice București.