Lucrările la liniile electrice de la străpungerea Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu costă aproape 5 milioane de lei

Lucrãrile necesare realizãrii condițiilor de coexistențã între liniile electrice aeriene de înaltã tensiune aparținând Transelectrica SA și operatorului de distribuție E-Distribuție Muntenia SA și obiectivul de infrastructurã rutierã Strãpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu au o valoare totalã de peste 4,8 milioane de lei fãrã TVA, urmând sã fie finalizate pânã la data de 31 martie 2020.  

„Guvernul României acordã o mare atenție finalizãrii la timp a acestui proiect important pentru bucureșteni și avem încredere în profesionalismul echipelor care lucreazã pentru realizarea acestuia în condiții de siguranțã. Transelectrica are o importanțã strategicã la nivel național și regional, iar Secretariatul General al Guvernului, în coordonarea cãruia se aflã Transelectrica, susține investițiile Companiei, atât în ceea ce privește dezvoltarea și modernizarea rețelei electrice de transport, cât și întregul proces de digitalizare, atât de necesar mai ales în contextul noilor tendințe la nivel european”, a declarat Antonel Tãnase, Secretarul General al Guvernului României.

Gradul de complexitate a lucrãrilor de asigurare a coexistenței este unul ridicat, întrucât Stația Electricã 400/220/110 kV București Sud, din imediata vecinãtate a obiectivului rutier, are un rol important în alimentarea cu energie electricã a Capitalei.

„Prioritatea noastrã este siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național și continuitatea în alimentare cu energie electricã a tuturor consumatorilor din zona Capitalei. Transelectrica trateazã cu maximã seriozitate și responsabilitate aceste lucrãri și depunem toate eforturile pentru finalizarea lor în timpul cel mai scurt posibil, în condițiile în care am fost nevoiți în toamna anului trecut sã modificãm amplasamentul unui stâlp ca urmare a identificãrii în timpul lucrãrilor a unei rețele de utilitãți, care nu era prevãzutã în planuri, ceea ce a atras întârzieri fațã de termenul inițial, care era decembrie 2019. Echipele executantului lucreazã neîntrerupt și le mulțumim tuturor celor care înțeleg importanța acestor lucrãri. În aceastã perioadã, sunt programate mai multe întâlniri ale tuturor entitãților implicate pentru coordonarea acțiunilor executantului și ale operatorilor de rețea, astfel încât lucrãrile sã poatã fi realizate în condiții de siguranțã și de continuitate în alimentarea cu energie electricã”, a declarat Cãtãlin Nițu, președintele Directoratului Transelectrica.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrãrilor de realizare a condițiilor de coexistențã a liniilor electrice aeriene de 400 kV și 220 kV, aparținând Transelectrica SA, și 110 kV, aparținând operatorului de distribuție E-Distribuție Muntenia SA, și obiectivul de infrastructurã rutierã Strãpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu a fost încheiat în luna iunie 2019.